Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐH năm 2021 CNĐT TS. Hà Thị Thanh Nga

 24/10/2022  439

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2021

 

1. Tên đề tài: Giải pháp tài chính phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Mã số: ĐH2021-TN08-03

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên.

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hà Thị Thanh Nga

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1329/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD.

6. Thời gian nghiệm thu: 9h30, thứ sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2022.

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn vào để xem chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN