Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2022 của CNĐT TS. Nguyễn Thị Lan Anh

 18/09/2023  194

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2022

 

1. Tên đề tài: Quản lý tài chính tại các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế, tỉnh Thái Nguyên

2. Mã số: ĐH2022-TN08-05

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan Anh

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1070/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 8h00, thứ sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

FILE CHI TIẾT ĐÍNH KÈM


BÀI VIẾT LIÊN QUAN