Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2021 của CNĐT TS. Đàm Phương Lan

 26/05/2023  692

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2021

 

1. Tên đề tài: Đánh giá sự hài lòng của các Doanh nghiệp trong cải cách thủ tục hành chính thuế tỉnh Thái Nguyên

2. Mã số: ĐH2021-TN08-09

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên.

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đàm Phương Lan

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 621/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD.

6. Thời gian nghiệm thu: 8h00, thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023.

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

TẢI VỀ TỆP TIN CHI TIẾT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN