Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2021, CNĐT ThS. Nguyễn Thu Hà

 12/12/2022  547

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 2021

 

  1. Tên đề tài: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
  2. Mã số: ĐH2021 - TN08 - 11
  3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên
  4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thu Hà
  5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1587/QĐ-ĐHTN ngày 06 tháng 12 năm 2022 của của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD.
  6. Thời gian nghiệm thu: 8h30, thứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2022
  7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn vào để xem chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN