Thông tin nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2020 của CNĐT TS. Lê Ngọc Nương

 15/10/2021  177

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2020

 

1. Tên đề tài: Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan trong phát triển du lịch nông thôn tại Bắc Kạn

2. Mã số: ĐH2020-TN08-02

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Ngọc Nương

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 907/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 9h00 - thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Nhấn vào để xem chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN