Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2019 của CNĐT TS. Dương Thị Hương

 06/07/2020  569

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2019

 

1. Tên đề tài: Vai trò của văn hóa sinh thái với phát triển bền vững ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

2. Mã số: ĐH2018-TN08-02

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Thị Hương

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 485/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN, ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 9h00, Thứ bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B, Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN