Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2017 của CNĐT TS. Đỗ Đình Long

 18/06/2020  774

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

 

1. Tên đề tài: Đánh giá tác động của Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương đến kinh tế Việt Nam: Tiếp cận theo mô hình GTAP

2. Mã số: ĐH 2017 – TN08 – 15

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Đình Long

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 422/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN, ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 14h00 – Thứ tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN