Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ năm 2019 CNĐT TS. Đoàn Quang Huy

 30/06/2022  1662

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2019

 

1. Tên đề tài: Các nhân tố tác động đến quyết định của hộ nông dân chuyển sang sản xuất rau hữu cơ ở một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

2. Mã số: B2019-TNA-18

3. Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đoàn Quang Huy

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 960/QĐ-ĐHTN, ngày 24 tháng 06 năm 2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 09h00, ngày 06 tháng 07 năm 2022

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B - Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn vào để xem chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN