Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ B2021 của CNĐT TS. Nguyễn Thị Thu Thương

 27/02/2023  446

Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài

khoa học và công nghệ cấp Bộ

 

1. Thông tin chung đề tài

- Tên đề tài: Chi phí y tế thảm họa và vai trò của bảo hiểm y tế trong việc giảm thiểu chi phí y tế thảm họa ở vùng Trung Du và miền núi phía Bắc.

- Mã số: B2021-TNA-17.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thu Thương

- Tổ chức chủ trì: Đại học Thái Nguyên

- Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế & QTKD

2. Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: Số 484/QĐ-ĐHTN ngày 17/02/2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

3. Thời gian: 09h00’ thứ 6 ngày 03 tháng 3 năm 2023.

4. Địa điểm: Phòng họp B, Trường ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

File chi tiết đính kèm


BÀI VIẾT LIÊN QUAN