Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2022 CNĐT TS. Nguyễn Thị Kim Anh

 16/05/2024  365

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2022

 

1. Tên đề tài: Xây dựng mô hình kế toán hướng tới ứng dụng ERP trong các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên: Nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

2. Mã số: ĐH2022-TN08-06

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Kim Anh

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 515/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 13 tháng  5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 14h00, thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

FILE CHI TIẾT ĐÍNH KÈM


BÀI VIẾT LIÊN QUAN