Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2022 CNĐT TS. Nguyễn Phương Thảo

 15/05/2024  108

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2022

 

1. Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2. Mã số: ĐH2022-TN08-08

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Phương Thảo

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 516/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 13 tháng  5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 15h30, thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

FILE CHI TIẾT ĐÍNH KÈM


BÀI VIẾT LIÊN QUAN