Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2022 CNĐT TS. Bùi Thị Minh Hằng

 24/01/2024  752

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2022

 

1. Tên đề tài: Di cư lao động của hộ gia đình tại Việt Nam

2. Mã số: ĐH2022-TN08-11

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Thị Minh Hằng

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 69/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 22 tháng  01 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 9h00, thứ ba, ngày 30 tháng 01 năm 2024

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

FILE CHI TIẾT ĐÍNH KÈM


BÀI VIẾT LIÊN QUAN