Thông tin nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2021 của CNĐT TS. Nguyễn Thị Thu Thương

 18/04/2023  1026

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2021

 

1. Tên đề tài: Chi phí y tế thảm họa và vai trò của bảo hiểm y tế trong việc giảm thiểu chi phí y tế thảm họa ở vùng Trung Du và miền núi phía Bắc

2. Mã số: B2021-TNA-17

3. Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thu Thương

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1077/QĐ-BGDĐT, ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

6. Thời gian nghiệm thu: 09h00, thứ 2, ngày 24 tháng 4 năm 2023

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B - Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

File chi tiết đính kèm


BÀI VIẾT LIÊN QUAN