Thông tin nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ năm 2019 của CNĐT TS. Nguyễn Trọng Bắc

 17/12/2020  344

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2019

 

1. Tên đề tài: Xây dựng mã lượng tử từ mã nghiệm lặp trên vành giao hoán hữu hạn

2. Mã số: B2019-TNA-02.T

3. Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trọng Bắc

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 4325/QĐ-BGDĐT, ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

6. Thời gian nghiệm thu: 14h00, ngày 23 tháng 12 năm 2020

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn vào để tải về file chi tiết


BÀI VIẾT LIÊN QUAN