Thông báo Về việc tổ chức thi giấy phép lái xe mô tô hạng A1

 20/10/2021  611

        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

        Số: 1042 /TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 20  tháng 10  năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi giấy phép lái xe mô tô hạng A1

 

Căn cứ Hợp đồng đào tạo giữa Trường TC Nghề Giao thông vận tải và Trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc phối hợp tổ chức khoá đào tạo cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1; được sự đồng ý của Ban giám hiệu Nhà trường, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên phối hợp với đơn vị đào tạo tuyển sinh các khóa học và thi lấy giấy phép lái xe mô tô hạng A1 như sau:

- Thời gian đăng ký: Tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

- Địa điểm: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng 106 - Trung tâm Tư vấn và HTSV - Nhà hiệu bộ trường ĐHKT&QTKD.

- Hồ sơ gồm có: 04 ảnh 3x4 và 01 bản CMND/CCCD phô tô.  

      - Các khoản nộp gồm có:

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

Học phí, thuê xe thiết bị

250.000 đ

Nộp khi đăng ký hồ sơ

Lệ phí khám sức khỏe

150.000 đ

Lệ phí thi sát hạch

225.000 đ

Nộp trong ngày thi sát hạch cho Sở GTVT

Tài liệu

15.000 đ

Nộp cho trường Trung cấp nghề GTVT

Xe đưa đón học viên thi sát hạch (2 chiều)

20.000 đ

- Trong ngày thi sát hạch đơn vị đào tạo sẽ bố trí xe ô tô đưa đón học viên từ cổng Trường ĐH Kinh tế và QTKD đến Trung tâm sát hạch – Trường Trung cấp  Nghề GTVT TN và đưa học viên quay về trường sau khi thi xong.

- Sau khi thi sát hạch 15 ngày, học viên sẽ được cấp Giấy phép lái xe

- Các khóa học tiếp theo sẽ liên tục khai giảng sau khi đủ số lượng học viên một lớp, Trung tâm sẽ thông báo thường xuyên tại các bảng tin, trên Website nhà trường và trên Fanpage:  www.facebook.com/trungtamtuvanvasinhvien.tueba/

Mọi thông tin đăng ký hồ sơ, liên hệ Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên, địa điểm: Phòng 106 – Nhà hiệu bộ, ĐT: 02803 841161. DĐ: 0912.700.822 (thầy Nam).

Nơi nhận:

 - BGH (b/c);

 - Các khoa (t/b);

 - Đăng tải website;

 - Lưu VT, TVSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GĐ TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SV

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Minh Hoàng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN