Thông báo về việc điều chỉnh Hình thức thi, Ngày thi học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trong Lịch thi K19 hệ Đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2023 - 2024.

 22/04/2024  299

  of  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN