THÔNG BÁO V/v tuyển sinh đại học hệ VLVH; liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; đại học văn bằng 2 năm 2020

 06/02/2020  2259

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD

  Số: 80/TB-ĐHKT&QTKD-ĐTTNCXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Thái Nguyên, ngày 06 tháng 02  năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đại học hệ VLVH;  liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; đại học văn bằng 2 năm 2020

            Kính gửi:……………………………………………………………………

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh liên tục tuyển sinh các hệ đại học VLVH; liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; đại học văn bằng 2 với các ngành sau:

    STT

Ngành

Mã ngành

1

Quản trị Kinh doanh

7340101

2

Tài chính – Ngân hàng

7340201

3

 Kế toán

7340301

4

 Marketing

7340115

5

 Quản lý công

7340403

6

 Luật Kinh tế

7380107

7

 Kinh tế

7310101

8

Kinh tế Đầu tư

7310104

9

 Kinh tế Phát triển

7310105

10

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành  7810103

1.Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

– Đối với hệ Đại học và liên thông: Xét tuyển theo kết quả ghi trong học bạ THPT

– Đối với hệ văn bằng 2: Xét tuyển theo kết quả điểm trung bình chung học tập toàn khóa của bằng Đại học thứ nhất.

2. Đối tượng tuyển sinh

– Đối với hệ Đại học VLVH; liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học: thí sinh đăng ký xét tuyển đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT; trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề đúng ngành hoặc phù hợp/gần với ngành đăng ký dự tuyển.

– Đối với hệ đại học văn bằng 2: Đã có 01 bằng tốt nghiệp đại học.

– Không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Thời gian đào tạo đối với thí sinh đăng ký dự tuyển đúng ngành và khối ngành:

– Đối với hệ văn bằng 2: Tối đa 2 năm

– Đối với hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học: Tối đa 1.5 năm

– Đối với hệ liên thông từ trung cấp lên đại học: Tối đa 2.5 năm

– Đối với hệ ĐH VLVH: tối đa 4 năm

4. Lệ phí xét duyệt hồ sơ: 30.000đ/ hồ sơ (Ba mươi nghìn đồng)

5. Hồ sơ dự tuyển:

– Phiếu đăng ký xét tuyển (Tải mẫu phiếu)

– Bản sao có công chứng:

+  Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, học bạ THPT

+   Bằng tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp toàn khóa hệ trung cấp, cao đẳng, đại học.

+  Bản sao Giấy khai sinh; các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

6. Học phí: Thu mỗi năm 10 tháng chia làm 2 kỳ. Mức thu theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng chính phủ.

Phát hành và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh tại:

Phòng 110 – Văn phòng tuyển sinh, trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 3647.714; 0987.697.697 (cô Hằng)

Wesbite: www.tueba.edu.vn    fanpage:  www.facebook.com/tuebatuyensinh

 

Nơi nhận:

– Website, bản tin.

– Lưu VT,TTĐTTNCXH.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( đã ký)

PGS.TS Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN