Thông báo V/v bảo vệ luận án Tiến sĩ NCS Nguyễn Thu Thủy

 29/04/2020  1112

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Thủy Tên đề tài luận án: Tăng cường tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9340410.

Người hướng dẫn khoa học:

1. TS. Đỗ Đình Long – Trường Đại học Kinh tế & QTKD thuộc ĐHTN,

2. PGS.TS. Đỗ Thị Kim Hảo – Học viện Ngân hàng.

Thời gian: 9 giờ 00’, ngày 14 tháng 5 năm 2020

 Địa điểm: Phòng B – Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN