Thông báo V/v bảo vệ luận án Tiến sĩ NCS Nguyễn Hữu Thu

 27/04/2020  1041

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Thu Tên đề tài luận án: Phát triển tín dụng cho hộ nghèo ở tỉnh Thái Nguyên.

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9340410.

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Phạm Bảo Dương – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thời gian: 9 giờ 00’, ngày 09 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Phòng B – Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN