Thông báo V/v bảo vệ luận án Tiến sĩ NCS Bùi Văn Lương

 05/03/2020  570

    ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

     TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 THÔNG BÁO

V/v họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án Tiến sĩ

            Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Bùi Văn Lương Tên đề tài luận án: “Cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên”.

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9340410.

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Đỗ Anh Tài – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 14 giờ 00’, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Địa điểm: Phòng B – Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN