Thêm một nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường ĐHKT&QTKD

 28/01/2022  1335

Chiều 26/01/2022, Trường Đại học Kinh tế & QTKD đã tổ chức đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Vân Thịnh với đề tài: " Phân tích các nhân tố tác động đến thu nhập của hộ sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh", chuyên ngành Quản lý kinh tế, mã số 9340410. Người hướng dẫn khoa học là PGS.TS Nguyễn Khánh Doanh – Đại học Thái Nguyên.

PGS.TS Trần Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng đọc kết luận của Hội đồng và chúc mừng NCS Nguyễn Vân Thịnh

Tham dự lễ bảo vệ có sự hiện diện của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế thuộc hội đồng giám khảo. Chủ tịch hội đồng là PGS.TS Trần Quang Huy – Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế và QTKD.

Toàn cảnh buổi lễ bảo vệ

Với những kết quả đạt được trong luận án, Nghiên cứu sinh Nguyễn Vân Thịnh đã hoàn thành mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.

Hội đồng đánh giá đây là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc, bám sát và đáp ứng được những yêu cầu của luận án Tiến sĩ. Nghiên cứu sinh đã vận dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết vấn đề nghiên cứu. Kết quả phân tích và một số nhận định có chất lượng khoa học. Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn.

NCS Nguyễn Vân Thịnh chụp ảnh lưu niệm với các thành viên trong Hội đồng

Với kết quả 06/07 phiếu tán thành, Hội đồng đã thông qua Nghị quyết và đề nghị Trường Đại học Kinh tế và QTKD cấp văn bằng học vị Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Vân Thịnh.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN