Quyết định thành lập rà soát, chỉnh sửa cập nhật NHCH/đề thi ĐH chính quy và phi chính quy qua các năm học

 11/10/2021  1257
Stt Ngày ban hành Số văn bản Cấp ban hành Tên văn bản Chi tiết
1 08/09/2020 774/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường QĐ thành lập HĐ ra soát, chỉnh sửa, cập nhật NHCH, đề thi KTHP ĐH chính quy và phi chính quy 2020-2021 Xem tại đây
2 08/10/2021 945/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường QĐ thành lập HĐ ra soát, chỉnh sửa, cập nhật NHCH, đề thi KTHP ĐH chính quy và phi chính quy 2021-2022 Xem tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN