Quy trình lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

 07/09/2016  1365

Quyết định số: 291/QĐ-TTKT ngày 10/4/2012 của Hiệu trưởng Nhà trường ban hành Quy trình lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Xem chi tiết tại đây


BÀI VIẾT LIÊN QUAN