Quy định - Hướng dẫn

 07/05/2020  1447
Stt Ngày ban hành Số văn bản Cấp ban hành Tên văn bản Chi tiết
1 29/03/2012 254/QĐ-TTKT Trường ĐH Kinh tế & QTKD Quyết định về việc ban hành quy định về kiểm tra - thi và quản lý kết quả học tập của sinh viên đại học hệ đào tạo chinh quy (QC03 bản năm 2012) Xem tại đây
2 04/03/2016 179/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường ĐH Kinh tế & QTKD Quyết định V/v quy định về kiểm tra, thi và quản lý kết quả học tập của sinh viên đại học hệ đào tạo chính quy (QC03 bản năm 2016) Xem tại đây
3 15/10/2019 981/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường ĐH Kinh tế & QTKD Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về kiểm tra, thi và quản lý kết quả học tập của sinh viên đại học hệ đào tạo chính quy (QC03 bản năm 2019) Xem tại đây
4 15/11/2013 1080/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTKT Trường ĐH Kinh tế & QTKD Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng ngân hàng câu hỏi, ra đề thi và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính (QC07) Xem tại đây
5 15/10/2019 983/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường ĐH Kinh tế & QTKD Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng ngân hàng câu hỏi, ra đề thi và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính (QC07 bản năm 2019) Xem tại đây
6 24/06/2011 394/QĐ-ĐHKT Trường ĐH Kinh tế & QTKD Quyết định ban hành quy định về việc kiểm tra, thi và quản lý kết quả học tập các học phần của sinh viên đại học đào tạo theo hình thức liên thông, vừa làm vừa học, đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai Xem tại đây
7 18/08/2015 738/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường ĐH Kinh tế & QTKD Quyết định V/v quy định về kiểm tra, thi và quản lý kết quả học tập của sinh viên đại học hệ đào tạo theo hình thức VLVH (QC12) Xem tại đây
8 15/10/2019 982/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Trường ĐH Kinh tế & QTKD Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về kiểm tra, thi và quản lý kết quả học tập của sinh viên đại học hệ đào tạo theo hình thức VLVH (QC12 bản năm 2019) Xem tại đây
9 08/03/2017   Trường ĐH Kinh tế & QTKD Nội quy phòng chấm thi Xem tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN