Phát bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy năm 2021

 02/12/2021  2684

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

­­Số: 1224/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 12  năm 2021

THÔNG BÁO

V/v phát bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy năm 2021

 

Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên Nhà trường không tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy như thường niên. Nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên, cán bộ và giảng viên cũng như thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch, Nhà trường thông báo về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2021 như sau:

1. Thời gian:

Thời gian

Thứ 5

(09/12/2021)

Thứ 6

(10/12/2021)

Buổi sáng

 

Khoa Kế toán

(8h30 -11h00)

Khoa Quản trị Kinh doanh

(8h30-9h30)

Khoa QL- LKT

(9h30-10h30)

Buổi chiều

 

Khoa Kế toán

(14h00-16h30)

Khoa MKT-TM& DL

(14h00-15h00)

Khoa Kinh tế

(15h00-16h00)

Khoa NH-TC

(16h00-17h00)

2. Địa điểm:  Hội trường 101 - Giảng đường GK1

3. Đối tượng nhận bằng tốt nghiệp

- Sinh viên K14 hệ chính quy tốt nghiệp năm 2021

- Sinh viên các khóa khác tốt nghiệp đợt tháng 6 và tháng 9/2021

4. Nội dung chương trình

Bước 1: Sinh viên đến trường làm thủ tục quét mã QR khai báo y tế và thực hiện các quy định khác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid – 19.

Bước 2: Sinh viên đăng ký nhận bằng với BTC, nhận trang phục cử nhân và ổn định chỗ ngồi trong hội trường

Bước 3: - Nhận bằng tượng trưng

               - Chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè, thầy cô (nếu có)

Bước 4: - Sinh viên được khen thưởng toàn khóa học làm các thủ tục nhận khen thưởng (Đối với sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc và Giỏi toàn khóa học đợt tháng 6/2021)

               - Sinh viên làm các thủ tục nhận bằng tốt nghiệp

Bước 5: Sinh viên hoàn tất thủ tục và trả trang phục cử nhân cho BTC

5. Phân công nhiệm vụ

+ Phòng Công tác HSSV

- Xây dựng kế hoạch, chương trình của buổi phát bằng;

- Làm backdrop trong và ngoài hội trường;

- Dự trù kinh phí và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí (nếu có);

- Giao, nhận và quản lý trang phục cử nhân;

- Hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên các thủ tục nhận bằng tốt nghiệp;

- Chuẩn bị giấy khen và phần thưởng cho các sinh viên được khen thưởng toàn khóa học;

- Phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên

+ Phòng Quản trị - Phục vụ

- Đảm bảo công tác vệ sinh hội trường, bàn ghế sạch sẽ;

- Chuẩn bị dung dịch sát khuẩn tay tại sảnh tầng 1 giảng đường GK1 101;

- Bố trí cán bộ y tế đo thân nhiệt, nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

+ Phòng Đào tạo

- Phát bảng điểm cho sinh viên theo thời gian và địa điểm phát bằng của BTC  

+ Các Khoa chuyên môn

- Thông báo cho các sinh viên thuộc đơn vị quản lý tốt nghiệp năm 2021 (đợt tháng 6 và tháng 9/2021) về trường nhận bằng tốt nghiệp được đầy đủ và đúng thời gian;

- Trưởng khoa trao bằng tượng trưng cho sinh viên tốt nghiệp.

+ Đoàn Thanh niên

- Cử 05 sinh viên tình nguyện hỗ trợ;

- Trả hồ sơ đoàn, đảng (nếu có) cho sinh viên tốt nghiệp;

6. Yêu cầu đối với sinh viên khi đến nhận bằng tốt nghiệp

- Đến đúng khung giờ Nhà trường đã quy định để công tác phát bằng được nhanh chóng và thuận lợi;

- Không có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch COVID-19 trong vòng 21 ngày trước đó tính từ ngày đến nhận bằng tốt nghiệp. Đối với sinh viên ngoại Tỉnh Thái Nguyên, khi đến trường nhận bằng tốt nghiệp phải thực hiện theo quy định mới nhất về phòng chống dịch Covid-19 của Tỉnh Thái Nguyên;

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 theo quy định của Bộ y tế;

- Đã hoàn thành việc khám sức khỏe cuối khóa, hoặc nộp giấy chứng nhận sức khỏe về Trạm y tế của Nhà trường (theo công văn số 1050/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 21/10/2021 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh v/v khám sức khỏe cuối khóa cho sinh viên K14 năm 2021)

- Phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu khi nhận bằng tốt nghiệp.

- Phải kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân trên bằng tốt nghiệp trước khi ký nhận vào sổ bằng. Nếu có sai sót phải báo ngay cho người phụ trách để giải quyết.

- Trường hợp sinh viên không đến nhận bằng tốt nghiệp theo thời gian quy định tại thông báo này của trường, Nhà trường sẽ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên trong giờ hành chính vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

- Trường hợp ủy quyền cho người nhận bằng tốt nghiệp thay mình, sinh viên phải làm hồ sơ ủy quyền gồm:

+ Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu đính kèm).

+ CMND của người ủy quyền và người được ủy quyền (Bản sao và Bản gốc để đối chiếu)

 (Trong quá trình thực hiện, khi cần hỗ trợ sinh viên vui lòng liên hệ: Phòng Công tác HSSV - SĐT: 0208.3647.754, Cô Phạm Thu Hương – SĐT: 0977.387.666 hoặc qua email: huongctct@tueba.edu.vn)

Nhà trường đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện và thông báo cho sinh viên được biết về nhận bằng tốt nghiệp được đầy đủ, đúng thời gian theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị liên quan (thực hiện);

- Đăng tải Website

- Lưu VT, CTSV.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Trần Quang Huy

   

BÀI VIẾT LIÊN QUAN