Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh của Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Quang Huy

 31/05/2023  602

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh Phát triển dịch vụ Logicstic hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Quang Huy.

Thực hiện Quyết định số 640/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và QTKD – ĐHTN về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Tỉnh, ngày 31 tháng 5 năm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh: Phát triển dịch vụ Logicstic hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” -  Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Quang Huy đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có TS. Đỗ Đình Long – Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Bích Hồng, TS. Bùi Như Hiển, PGS.TS. Đỗ Thị Thuý Phương, TS. Phạm Thị Ngọc Vân, TS. Ngô Thị Mỹ, TS. Phạm Văn Hạnh

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Đề tài đã bám sát kế hoạch, các sản phẩm đăng ký thuyết minh đạt yêu cầu, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, đánh giá đề tài đạt loại Đạt.

 

 

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN