NGÀNH LUẬT KINH TẾ

 14/03/2017  1304

Ngành Luật Kinh tế bao gồm các chuyên ngành (chương trình):

– Luật Kinh doanh

– Luật Thương mại quốc tế

Cử nhân ngành Luật Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; có kiến thức về pháp luật đặc biệt là Luật Kinh doanh và Luật thương mại quốc tế, thực tiễn pháp lí và một số kỹ năng của nghề nghiệp liên quan đến pháp luật; đồng thời, có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh, có những kỹ năng cần thiết để tiếp tục tự học, nghiên cứu và hoạt động độc lập cũng như khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc; có khả năng làm tốt những công việc liên quan đến pháp luật trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Cơ hội việc làm

  • Có thể đảm nhiệm được các vị trí làm việc thuộc các nhóm công việc như thực hành pháp luật; tư vấn pháp luật; nghiên cứu pháp luật, chế độ chính sách trong các cơ quan cơ quan hành chính nhà nước như Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, các cơ quan Công an, Thuế, Hải quan,..; cơ quan tư pháp như: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án.
  • Chuyên viên tư vấn trong các tổ chức tư vấn và dịch vụ pháp lí: văn phòng luật sư, công ty luật, văn phòng công chứng, các trung tâm trọng tài thương mại của Việt Nam và nước ngoài.
  • Chuyên viên công tác tại các tổ chức quốc tế liên chính phủ, các tổ chức quốc tế phi chính phủ ở Việt Nam và các nước.
  • Chuyên gia tư vấn pháp luật, chuyên gia pháp lí trong các doanh nghiệp về lĩnh vực thương mại, đầu tư có yếu tố nước ngoài, kinh doanh xuất nhập khẩu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động…
  • Giảng viên giảng dạy tại viện, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học khối ngành Luật, Kinh tế và Quản trị kinh doanh.
  • Làm việc trong các cơ quan nghiên cứu với tư cách là nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu quản lí nhà nước, các cơ sở nghiên cứu về hành chính – chính trị.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Có khả năng tiếp tục học tập ở bậc đào tạo cao hơn trong các lĩnh vực về Luật học nói chung, Luật Kinh doanh và Luật thương mại quốc tế nói riêng, có khả năng học tiếp các khóa đào tạo về công chứng viên, nghiệp vụ luật sư, nghiệp vụ đấu giá…


BÀI VIẾT LIÊN QUAN