NGÀNH KINH TẾ

 14/03/2017  857

Ngành Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (thuộc Đại học Thái Nguyên) có 13 chương trình đạo tạo ở bậc đại học như sau:

– Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
– Kinh tế Y tế
– Thương mại Quốc tế 
– Thương mại quốc tế (chương trình chất lượng cao)

Cử nhân ngành Kinh tế được trang bị kiến thức nền tảng về các lĩnh vực khoa học cơ bản; kiến thức chuyên môn về Kinh tế, Quản lý và Thương mại nói chung; kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể như: đầu tư; bảo hiểm, quản lý các cơ sở y tế, quản lý và khai thác tài nguyên, môi trường; nông nghiệp và nông thôn; quản lý kinh tế; quản lý công; quản lý nguồn nhân lực và thương mại quốc tế. Cử nhân ngành Kinh tế có khả năng thích ứng với môi trường năng động trong nền kinh tế thị trường; có bản lĩnh vững vàng, sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt; có kỹ năng (kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm) đã được tích lũy qua quá trình được đào tạo và tự đào tạo; có thái độ tích cực, ứng xử linh hoạt và nhân văn.

Cơ hội việc làm

Với những kiến thức được trang bị, các kỹ năng và thái độ được rèn luyện, cử nhân ngành Kinh tế có thể có khả năng làm việc hiệu quả ở những vị trí khác nhau như: cán bộ quản lý đơn vị, chủ doanh nghiệp, chuyên viên, giảng viên, nghiên cứu viên, trợ lý làm việc ở các cơ quan, các khu vực khác nhau như:

– Các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương;
– Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;
– Các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp thuộc khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh;
– Các cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ;
– Các quỹ đầu tư phát triển; Các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN