NCS Phan Thị Vân Giang bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế và QTKD

 02/12/2021  688

Ngày 21/11/2021, nghiên cứu sinh (NCS) Phan Thị Vân Giang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường với đề tài “Liên kết kinh tế trong chăn nuôi và tiêu thụ lợn thịt ở tỉnh Thái Nguyên”, thuộc chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, mã số 9620115 tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Phạm Bảo Dương – Học viện Nông nghiệp Việt Nam bằng hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp.

Toàn cảnh buổi bảo vệ

Năm 2012, NCS Phan Thị Vân Giang được cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp tại Trường đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Sau đó, đ/c Phan Thị Vân Giang tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại đây. Trong những năm học tập và nghiên cứu tại Trường ĐH Kinh tế và QTKD NSC Phan Thị Vân Giang đã có 4 bài báo được đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHTN, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, chủ nhiệm 1 đề tài cấp ĐHTN và thành viên xuất bản 1 giáo trình.

Lễ bảo vệ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Hội đồng Đánh giá luận án tiến sĩ gồm có 7 thành viên do PGS.TS Trần Quang Huy – Trường ĐHKT&QTKD làm Chủ tịch Hội đồng. Luận án được 7/7 thành viên trong Hội đồng có mặt thống nhất thông qua và đề nghị Trường Đại học Kinh tế và QTKD công nhận học vị tiến sĩ cho nghiên cứu sinh.

NCS Phan Thị Vân Giang nhận lời chúc mừng từ các thầy cô trong Nhà trường và các thành viên trong Hội đồng

Xin chúc mừng NCS Phan Thị Vân Giang đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Chúc mừng Trường ĐHKT&QTKD đã hướng dẫn thành công thêm một Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp, đóng góp cho đất nước thêm 1 người tài. Đồng thời khẳng định lời hứa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà Nhà trường đã cam kết với xã hội.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN