NCS Nguyễn Thị Thu Trang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

 04/10/2021  361

Ngày 18/9/2021, tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Thu Trang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường, chuyên ngành Quản lý Kinh tế, mã số 9340410 với đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Do dịch bệnh nên buổi bảo vệ đã được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Tham dự lễ bảo vệ có sự hiện diện của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế thuộc hội đồng đánh giá. Chủ tịch hội đồng là PGS.TS Trần Quang Huy – Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế và QTKD.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính sách tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2014, được sự giúp đỡ của Ban Giám hiệu trường Đại học kinh tế và Quản trị Kinh doanh trong 3 năm rưỡi nghiên cứu tại trường, NCS Nguyễn Thị Thu Trang đã có 9 công trình khoa học đăng trên các tạp chí khoa học uy tín, 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và tham gia biên soạn 01 giáo trình. Dưới sự hướng dẫn của TS.Đỗ Đình Long và TS.Phạm Thị Ngọc Vân - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, NSC Nguyễn Thị Thu Trang đã hoàn thành luận án tiến sĩ cấp Trường, chuyên ngành Quản lý Kinh tế, mã số 9340410 với đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.

PGS.TS Trần Quang Huy chúc mừng NCS Nguyễn Thị Thu Trang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, kết quả, 7/7 thành viên Hội đồng nhất trí thông qua luận án của NCS, công nhận những kết quả nghiên cứu của đề tài và đề nghị cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Thu Trang.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ hướng dẫn và các thầy cô trong Hội đồng

NCS Nguyễn Thị Thu Trang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cũng đã đánh dấu những nỗ lực, thành công trong công tác tuyển sinh và đào tạo NCS chuyên ngành Quản lý kinh tế theo chức năng và nhiệm vụ được giao của Trường ĐH Kinh tế và QTKD.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN