Mẫu văn bản

 04/04/2016  1070

- Mẫu đơn công nhận học phần tương đương/thay thế

- Mẫu đơn xin chuyển ngành (chưa phân CTĐT)

- Mẫu đơn xin chuyển ngành (đã phân CTĐT)

- Mẫu đơn đăng ký học CTĐT thứ hai

Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp (hệ VLVH)

Mẫu đơn xin xét điều kiên dự thi tốt nghiệp (Hệ VLVH)

Mẫu đăng ký email tên miền @tueba.edu.vn

Mẫu đơn xin chuyển trường

Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

Mẫu đơn xin miễn giảm học phí

Mẫu đơn xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy

Phiếu đăng ký học phần K5

Mẫu phiếu đăng ký, rút học phần cho sinh viên

Đơn xin làm lại thẻ sinh viên

Đơn xin trở lại học tập

Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp

Mẫu đơn xin đổi ca thi

Đơn xin thôi học

Đơn xin tạm nghỉ học

Đơn xin xét tốt nghiệp

Giấy xác nhận sinh viên (để làm thẻ ATM, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, làm sổ ưu đãi giáo dục, nhận các học bổng, kê khai và giảm trừ thuế thu nhập cá nhân v.v…)

Giấy xác nhận sinh viên vay vốn ngân hàng chính sách xã hội

Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập)

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Mẫu đơn xin hoãn thi

Mẫu đơn xin thi ghép

 

Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy

Mẫu phiếu đăng ký, rút học phần

mẫu đơn xin đổi ca thi

mẫu đơn xin hoãn thi

mẫu đơn xin thi ghép

mẫu thống kê khối lượng giảng dạy của giảng viên theo năm học

Mẫu bảng tổng hợp khối lượng giảng dạy của Bộ môn trong năm học

Mẫu bảng thống kê khối lượng giảng dạy hệ phi chính quy/hệ sau đại học bù cho khối lượng giảng dạy hệ chính quy còn thiếu trong năm học.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN