Lịch tuần 50

 08/12/2023  1386
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 11/12/2023 ĐẾN NGÀY 17/12/2023
(Tuần thứ 50)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 11/12/2023 8h00 P.201 Nhà LV-NC Họp Ban kiểm kê tài sản CCDC năm 2023 Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Mai Việt Anh,
Đoàn Mạnh Hồng,
Tạ Việt Anh,
Đặng Quỳnh Trinh,
Trần Thanh Tùng
Đ/c Hồng Linh Phòng QT-PV
10h00 Họp Hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên thông qua kết quả thi ngày 03/12/2023 Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Đỗ Đình Long,
 Đoàn Mạnh Hồng,
Nguyễn Quang Hợp,
Mai Việt Anh,
Đặng Quỳnh Trinh,
Phạm Hồng Trường
Trung tâm NN-TH
14h00 P.số 1 ĐHTN Họp phân cấp thẩm quyền theo quyết định trong công tác đầu tư, mua sắm tài sản, cải tạo, sửa chữa các công trình xây dựng Đ/c Đinh Hồng Linh,
đại diện lãnh đạo các Phòng: QT-PV, KH-TC
ĐHTN ĐHTN
14h00 P.họp C Họp giao ban công tác Đoàn thanh niên - Hội sinh viên tháng 12  BCH Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đ/c Huy Hoàng Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên
Thứ 3 12/12/2023 8h00 P.họp A Làm việc với Tổ công tác của Đảng uỷ ĐHTN về rà soát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 08/9/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong ĐHTN Tổ công tác của Đảng uỷ ĐHTN; Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Tổ công tác Bộ phận giúp việc của Đảng uỷ
08h00 P.họp C Họp Hội đồng xác định danh mục giáo trình, tài liệu học tập đề xuất mua, biên soạn năm 2024 Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Việt Dũng,
Nguyễn Thị Nga,
Phạm Văn Hạnh,
Vũ Thị Hậu,
 Phạm Hồng Trường,
Nguyễn Thị Thúy Vân,
 Phạm Thị Ngọc Vân,
 Dương Thanh Hà,
 Tạ Việt Anh
Đ/c Đỗ Long Phòng KHCN&HTQT
14h00 P.họp A Họp Ban chỉ đạo rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra và rà soát, cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế và QTKD Theo Quyết định số 1375/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 08/11/2023 Đ/c Hồng Linh Phòng Đào tạo
Thứ 4 13/12/2023 9h00 P.họp A Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên có nguồn kinh phí từ Công ty TNHH Wiha Việt Nam Theo Quyết định CTHĐ Phòng KHCN và HTQT, giảng viên HD và nhóm nghiên cứu
Thứ 5 14/12/2023 8h00 P. 204 Trụ sở UBND tỉnh TN Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng Đ/c Đinh Hồng Linh BTC BTC
14h00 Trung tâm Hội nghị ĐHTN Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Đảng bộ ĐHTN Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch Hội đồng trường; Phó Hiệu trưởng phụ trách, Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội CCB Nhà trường; Bí thư Chi bộ; cán bộ làm công tác văn phòng Đảng uỷ; các tập thể, cá nhân được Đảng uỷ ĐHTN khen thưởng ĐU ĐHTN ĐU ĐHTN
13h30 P.họp B Hội thảo chuyên đề "Thực trạng năng suất lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên" thuộc đề tài KH&CN cấp Bộ, Mã số: B2022-TNA-39 BTC Hội thảo theo Quyết định số 5893/QĐ-ĐHTN ngày 06/12/2023; Nhóm nghiên cứu, Khách mời, Giảng viên, Sinh viên quan tâm Đ/c Hồng Linh CNĐT: Nguyễn Đắc Dũng; BTC Hội thảo
15h30 Hội thảo chuyên đề "Ảnh hưởng của phát triển NNĐT đến sinh kế hộ nông dân các tỉnh Đông Bắc Việt Nam" thuộc đề tài KH&CN cấp Bộ, Mã số: B2023-TNA-30 BTC Hội thảo theo Quyết định số 5876/QĐ-ĐHTN ngày 05/12/2023; Nhóm nghiên cứu, Khách mời, Giảng viên, Sinh viên quan tâm Thư ký: Vũ Bạch Diệp; BTC Hội thảo
Thứ 6 15/12/2023 8h00 P.họp A UBKT Kiểm tra việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; kiểm tra tài chính Đảng UBKT Đảng uỷ; Chi uỷ Chi bộ các Khoa: KHCB; Marketing, Thương mại và Du lịch; Ngân hàng - Tài chính; Chi uỷ Chi bộ Phòng KH-TC Đ/c Hồng Linh UBKT; Các Chi bộ được kiểm tra
8h00 P.họp B Hội thảo chuyên đề “Đổi mới trong quản lý và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh Thái Nguyên” thuộc đề tài KH&CN cấp Bộ, Mã số B2023- TNA - 31 BTC Hội thảo theo Quyết định số 5695/QĐ-ĐHTN ngày 27/11/2023; Nhóm nghiên cứu, đại biểu mời, Giảng viên; Đại diện NCS, học viên, SV Khoa Kinh tế và những người quan tâm Đ/c Tiến Long Thư ký: Nguyễn Thị Thu Hà; BTC Hội thảo
13h30 P.họp B Họp Ban Thường vụ Công đoàn Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đ/c Hoàng Anh VPCĐ
14h00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường mở rộng  Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch các Công đoàn bộ phận
15h00 P.họp A Giám đốc ĐHTN làm việc với Nhà trường Chủ tịch Hội đồng Trường; các Phó Hiệu trưởng; các Trưởng đơn vị của Nhà trường; Trưởng tổ chức: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM, Hội sinh viên GĐ ĐHTN Phòng HC-TC
Thứ 7 16/12/2023            
Chủ nhật 17/12/2023            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 11/12/2023 ĐẾN NGÀY 17/12/2023
(Tuần thứ 50)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 11/12/2023 7h30 P.họp A Họp Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán Chi ủy Chi bộ khoa Kế toán Đ/c Phương  Khoa Kế toán
8h00 Họp Chi bộ Khoa Kế toán  Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán
10h00 Họp Khoa Kế toán  Toàn thể giảng viên Khoa Kế toán 
8h00 (cả ngày) P.họp B Bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ K3, Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết với Đại học Central Philippines Hội đồng theo Quyết định, Viện Đào tạo quốc tế, NCS lớp K3 Đ/c Vũ Viện Đào tạo quốc tế, NCS 
8h30  P.họp C Họp Chi uỷ Chi bộ Khoa Quản lý - Luật kinh tế Chi uỷ Chi bộ Khoa Quản lý - Luật kinh tế Đ/c Thủy Khoa Quản lý - Luật kinh tế
9h00  Họp Chi bộ mở rộng Khoa QL-LKT Đ/c Đỗ Đình Long,
toàn thể đảng viên, CBVC Khoa Quản lý - Luật kinh tế
14h00 P.201 Nhà LV-NC Họp Chi bộ và họp Phòng KH-TC Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KH-TC Đ/c Trinh Phòng KH-TC
Thứ 3 12/12/2023 8h00 (cả ngày) P.họp B Bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ K3, Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết với Đại học Central Philippines Hội đồng theo Quyết định, Viện Đào tạo quốc tế, NCS lớp K3 Đ/c Vũ Viện Đào tạo quốc tế, NCS 
Thứ 4 13/12/2023 7h30 VP Khoa Marketing, TM&DL Nghiệm thu sản phẩm Đề tài NCKH nghiên cứu phát triển mô hình du lịch nông thôn gắn với phát triển vùng chè miền núi phía Bắc Theo Quyết định Hội đồng nghiệm thu Đ/c Tài Đ/c Gấm
8h00 (cả ngày) P.họp B Bảo vệ luận án tiến sĩ cho 02 NCS Khoá 2 thuộc chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết với Đại học Central Philippines Đại biểu mời, Hội đồng theo Quyết định, Viện Đào tạo quốc tế, 02 NCS K2  Đ/c Vũ Viện Đào tạo quốc tế, NCS 
8h00 P.họp C Họp Chi uỷ Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính Chi uỷ Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính Đ/c Thu Nga Khoa NH-TC
8h30  Họp Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính mở rộng Đ/c Đỗ Đình Long,
toàn thể đảng viên, CBGV Chi bộ Khoa NH-TC
8h00 P.201 Nhà LV-NC Họp Chi bộ Phòng Đào tạo Đ/c Nguyễn Quang Hợp,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo
Đ/c Hợp Phòng Đào tạo
9h00  Họp Phòng Đào tạo Toàn thể CBVC Phòng Đào tạo
14h00 P.họp A Họp Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c Tiến Long Khoa Kinh tế
14h30 Họp Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh,
Toàn thể đảng viên Chi bộ  Khoa Kinh tế
16h00 Họp Khoa Kinh tế Toàn thể CBGV Khoa Kinh tế 
14h00 P.họp C Họp Chi bộ Khoa QTKD Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QTKD
Đ/c Hạnh Khoa QTKD
15h30 Họp Khoa QTKD Toàn thể CBGV Khoa QTKD
Thứ 5 14/12/2023 8h00 P. 201 Nhà LV-NC Họp Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Đ/c Đinh Hồng Linh, 
toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm TT-TV
Đ/c Tạ Việt Anh Đ/c Lương Vân
8h30 Họp Trung tâm Thông tin - Thư viện và công khai tài sản thu nhập của lãnh đạo đơn vị năm 2023 Toàn thể CBVC Trung tâm TT-TV Đc Vân Anh
8h00 P.họp C Họp công khai tài sản lãnh đạo đơn vị Tạp chí KT&QTKD Đại diện BCH Công đoàn trường, viên chức và NLĐ của cơ quan Tạp chí  Đ/c Thu Tạp chí KT&QTKD
8h30 P.họp B Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Kế toán tài chính Toàn thể giảng viên 
Bộ môn Kế toán tài chính
Đ/c Đỗ Hằng Bộ môn Kế toán tài chính
13h30 P.họp A Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2022 Khoa QTKD Theo quyết định Hội đồng nghiệm thu Đ/c Giang Khoa QTKD
13h30 P.họp C Sinh hoạt học thuật bộ môn Thông tin và Phân tích kinh tế Toàn thể CBGV Bộ môn Thông tin và Phân tích kinh tế Đ/c Hảo Bộ môn Thông tin và Phân tích kinh tế
Thứ 6 15/12/2023            
Thứ 7 16/12/2023            
Chủ nhật 17/12/2023            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN