Lịch tuần 49

 02/12/2023  1311
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 04/12/2023 ĐẾN NGÀY 10/12/2023
(Tuần thứ 49)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 04/12/2023 7h30 P.họp A Họp Kiểm điểm tập thể Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Đ/c Hồng Linh Trợ lý BGH
8h00 P.số 1 ĐHTN Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh BTC ĐU ĐHTN
15h00 P.họp A Họp Hội đồng xét trợ cấp thôi việc đối với bà Nguyễn Thị Gấm - Trưởng khoa Marketing, TM&DL xin chấm dứt hợp đồng làm việc Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Dương Thanh Hà,
Hoàng Thị Huệ,
Đặng Quỳnh Trinh,
Nguyễn Tiến Lâm,
Nguyễn Thị Mai Hương
Đ/c Hồng Linh Phòng HC-TC, KH-TC
Thứ 3 05/12/2023 8h00 P.họp A Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân BTV Đảng uỷ Trường Đại biểu mời;
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Giám hiệu
Đ/c Tài BTV ĐU, BGH, Bộ phận giúp việc của Đảng uỷ
9h00 Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cá nhân Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Hiệu trưởng phụ trách, Phó Hiệu trưởng, các Uỷ viên BCH Đảng bộ Trường BCH ĐB, Bộ phận giúp việc của Đảng uỷ
14h00 P.họp A Hội nghị lấy phiếu đánh giá, xếp loại Chi bộ, đảng viên, tập thể lãnh đạo các đơn vị, các chức danh cán bộ LĐQL thuộc thẩm quyền BTV Đảng ủy quản lý và xét khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2023 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đ/c Tài Bộ phận giúp việc của Đảng uỷ
Thứ 4 06/12/2023 8h00 P.họp A Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đ/c Tài Bộ phận giúp việc của Đảng uỷ
9h00 Xây dựng Nghị quyết công tác tháng 12/2023 Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
14h00 P.họp B Họp Hội đồng công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ  Theo Quyết định số 1451/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 23/11/2023 CTHĐ Phòng Đào tạo
16h00 Họp Hội đồng xét tuyển lưu học sinh đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế và QTKD Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Quang Hợp,
Nguyễn Văn Thông,
Đỗ Thị Thuý Phương,
Nguyễn Bích Hồng,
Đàm Thanh Thuỷ
CTHĐ
Thứ 5 07/12/2023 8h00 P.họp A Công bố và trao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2023  Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu;
Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường, các đ/c: Nguyễn Tiến Long,
Nguyễn Thị Thu Thương
Đ/c Hồng Linh Phòng HC-TC
8h30 Giao ban công tác tháng 12/2023 Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu;
Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường
Phòng KH-TC
14h00 P.họp B Họp xét tốt nghiệp hệ phi chính quy đợt tháng 12 năm 2023 Hội đồng theo Quyết định số 1482/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 01/12/2023 CTHĐ Phòng Đào tạo
14h30 P.họp A UBKT Đảng uỷ Trường kiểm tra việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ Trường ĐHKT&QTKD  UBKT Đảng uỷ, Chi uỷ các Chi bộ: Phòng Công tác HSSV, Phòng KH-CN và HTQT, Trung tâm Thông tin - Thư viện Đ/c Hồng Linh UBKT,
Các Chi bộ
Thứ 6 08/12/2023 14h00 Thành phố Cao Bằng Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm học 2023-2024 Đại biểu mời; BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch CĐBP và Tổ trưởng Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường; Ban Nữ Công Công đoàn trường, Tổ trưởng nữ công các CĐBP, Ban Thanh tra nhân dân, UBKT Công đoàn; Các Ban chức năng của Công đoàn Trường BTC VPCĐ
Thứ 7 09/12/2023            
Chủ nhật 10/12/2023 14h00 P.họp A Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Kwak Busung Hội đồng theo QĐ CTHĐ Phòng Đào tạo
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Đình Long;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 04/12/2023 ĐẾN NGÀY 10/12/2023
(Tuần thứ 49)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 04/12/2023 8h00 P.họp A Báo cáo tiểu luận tổng quan luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hải Dương Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Hồng Linh Khoa QL-LKT
8h00 P.họp B Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân Chi bộ Khoa KHCB năm 2023  Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa KHCB  Đ/c Trường Khoa KHCB 
8h00 P.201 Nhà LV-NC Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân Chi bộ Phòng HC-TC năm 2023  Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng HC-TC Đ/c Huệ Phòng HC-TC
10h00' P.họp C Báo cáo seminar số 4 luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đắc Dũng Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Thủy Khoa QL-LKT
9h30 P.511 Nhà LV-NC Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL năm 2023  Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL Đ/c Hà Khoa Marketing, TM&DL
Thứ 3 05/12/2023 7h30 P.họp C Chấm thi kỹ năng Nghe, Đọc Viết kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên, đợt thi ngày 03/12/2023  Theo Quyết định Trưởng ban chấm thi  Trung tâm NN-TH
14h00 P.họp C Họp Bộ môn Quản lý và Chính sách công Toàn thể giảng viên Bộ môn Quản lý và Chính sách công Đ/c Nương BM QL&CSC
Thứ 4 06/12/2023            
Thứ 5 07/12/2023 7h30 (cả ngày) P.101 GK1 Khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cơ bản cho doanh nhân nữ Các doanh nhân nữ và các khách mời của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đ/c Hạnh Khoa QTKD
Thứ 6 08/12/2023 7h30 (cả ngày) P.101 GK1 Khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cơ bản cho doanh nhân nữ Các doanh nhân nữ và các khách mời của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đ/c Hạnh Khoa QTKD
Thứ 7 09/12/2023            
Chủ nhật 10/12/2023            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN