Lịch tuần 40

 29/09/2023  1494
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 02/10/2023 ĐẾN NGÀY 08/10/2023
(Tuần thứ 40)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 02/10/2023            
Thứ 3 03/10/2023 13h30 Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên Dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh BTC BTC
14h00 P.họp A Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông đại học, đại học VB2 hệ chính quy và VLVH đợt tháng 10 năm 2023 Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 1200/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày 29/9/2023 Đ/c Hồng Linh Trung tâm ĐTNCXH
Thứ 4 04/10/2023 7h30 Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên Dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh BTC BTC
8h00 P.họp A Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Ban Thường vụ Đảng ủy Đ/c Tài VPĐU
9h00 Xây dựng Nghị quyết công tác tháng 10/2023 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
14h00 P.họp A Họp Ban Chỉ đạo hoạt động rà soát quy hoạch ngành/chương trình đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh giai đoạn 2023 - 2027 Theo Quyết định số 1173/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 25/9/2023 Đ/c Hồng Linh Phòng Đào tạo
15h30 Họp Ban Chỉ đạo hợp tác trong phát triển đào tạo giữa Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh với doanh nghiệp, cơ quan hành chính  Theo Quyết định số 388/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 05/4/2023Quyết định số 467/ QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 21/4/2023  Đ/c Hoàng
 Anh
16h30 Họp xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ đợt 2 lần 1 năm 2023 Hội đồng theo Quyết định CTHĐ
Thứ 5 05/10/2023 7h30 P.họp A Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng HSSV (xét khen thưởng lại cho sinh viên Khoa Kế toán) Theo Quyết định số 537/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 10/5/2023;
Đ/c Đỗ Thị Thuý Phương
Đ/c Hoàng Anh Phòng CT HSSV
8h00 Giao ban công tác tháng 10/2023 Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu;
Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường
Đ/c Hồng Linh Phòng KH-TC
14h00 P.họp A Họp Ban soạn thảo, xây dựng và điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 Ban Soạn thảo theo Quyết định số 991/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 17/8/2023 Đ/c Hồng Linh Phòng KH-TC
Thứ 6 06/10/2023 8h00 P.họp A Họp xét chế độ chính sách và học bổng KKHT học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên K17-K19  Theo Quyết định số 535/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 10/5/2023 Đ/c Hoàng Anh Phòng Công tác HSSV
9h30 P.họp B Họp Hội đồng phân loại viên chức và NLĐ để hưởng thu nhập tăng thêm ngoài lương Quý III/2023  Hội đồng theo Quyết định Đ/c Hồng Linh Đ/c Thuỷ
Thứ 7 07/10/2023            
Chủ nhật 08/10/2023            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Đình Long;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh
             
             
             
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 02/10/2023 ĐẾN NGÀY 08/10/2023
(Tuần thứ 40)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 02/10/2023 8h00 P.họp B Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên đợt 2 năm 2023 của Khoa Kế toán Các đ/c: Nguyễn Thị Nga,
Nguyễn Việt Dũng,
Đàm Phương Lan,
Phan Thị Thái Hà,
Nguyễn Thị Kim Anh 
Đ/c Nga Phòng KHCN&HTQT
Thứ 3 03/10/2023            
Thứ 4 04/10/2023 14h00 P.101 GK1 Tổng kết năm học 2022 - 2023 và đối thoại với sinh viên Khoa QL-LKT  Đ/c Đỗ Đình Long;
đại diện lãnh đạo các Phòng, Trung tâm, Viện; Ban Chủ nhiệm Khoa, toàn thể giảng viên, đại diện sinh viên Khoa QL-LKT
Đ/c Vân  Khoa QL-LKT
Thứ 5 05/10/2023 14h00 P.họp B Họp Hội đồng thẩm định cấp Khoa cho giáo trình "Lập và phân tích Báo cáo tài chính", của chủ biên: TS. Trần Tuấn Anh, TS. Đỗ Thị Thu Hằng Hội đồng theo Quyết định số 1189/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 27/9/2023 CTHĐ Ban Biên soạn
14h00 P.102 GK1 Họp Chi bộ Phòng QT-PV Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng QT-PV Đ/c Mạnh Hồng Chi bộ Phòng QT-PV
15h30 P.họp C Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên đợt 2 năm 2023 của Khoa Kinh tế Các đ/c: Nguyễn Tiến Long,
Nguyễn Việt Dũng, 
Phùng Trần Mỹ Hạnh,
Ngô Thị Hương Giang,
Nguyễn Hải Quân
Đ/c Tiến Long Phòng KHCN&HTQT
Thứ 6 06/10/2023 8h00 P.101 GK1 Tổng kết năm học và đối thoại sinh viên Khoa Kế toán năm học 2022 - 2023 Đ/c Đinh Hồng Linh,
đại diện các Phòng, Trung tâm, Ban Chủ nhiệm Khoa, toàn thể giảng viên và đại diện sinh viên các khóa K17, K18, K19 và K20 Khoa Kế toán  
Đ/c Phương Khoa Kế toán
14h00 P.101 GK1 Tổng kết năm học 2022 - 2023 và đối thoại với sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh Đ/c Đinh Hồng Linh,
đại diện lãnh đạo các Phòng, Viện, Trung tâm; BCN, GV Khoa QTKD, Sinh viên Khoa QTKD được triệu tập
Đ/c Hoa Khoa Quản trị kinh doanh
14h00 P.họp B Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên đợt 2 năm 2023 của Khoa QL-LKT Các đ/c: Phạm Thị Ngọc Vân,
Nguyễn Việt Dũng, 
Hà Thị Thanh Nga,
Nguyễn Quang Huy,
Nguyễn Hải Quân
Đ/c Vân Phòng KHCN&HTQT
Thứ 7 07/10/2023            
Chủ nhật 08/10/2023            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN