Lịch tuần 39

 22/09/2023  1033
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 25/09/2023 ĐẾN NGÀY 01/10/2023
(Tuần thứ 39)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 25/09/2023 8h00 P.họp A Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2022: “Quản lý tài chính tại các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên", Mã số: ĐH2022-TN08-05 Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan Anh Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Việt Dũng,
Trần Đình Tuấn,
Đặng Quỳnh Trinh,
Nguyễn Thu Nga,
Dương Thu Minh,
Nguyễn Thị Thu Thương
Đ/c Đỗ  Long Phòng KHCN & HTQT; Nhóm nghiên cứu đề tài
Thứ 3 26/09/2023            
Thứ 4 27/09/2023            
Thứ 5 28/09/2023 14h00 P.họp C Họp hội đồng thẩm định sách đã xuất bản "Khoa học quản lý" của Chủ biên: TS. Phạm Thị Nga Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Việt Dũng,
Lê Ngọc Nương,
Ngô Thị Nhung,
Đặng Phi Trường
Đ/c Đỗ Long Phòng KHCN & HTQT và Ban biên soạn
19h00 Quảng trường Võ Nguyên Giáp Dự khai mạc Đêm hội Trung thu Xứ trà chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ Thành phố tháng Mười năm 2023 Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh,
đại diện lãnh đạo Phòng Công tác HSSV
BTC BTC
Thứ 6 29/09/2023            
Thứ 7 30/09/2023            
Chủ nhật 01/10/2023            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đinh Hồng Linh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 25/09/2023 ĐẾN NGÀY 01/10/2023
(Tuần thứ 39)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 25/09/2023 8h30 P.họp C Sinh hoạt học thuật Bộ môn Thông tin và Phân tích kinh tế Toàn thể giảng viên Bộ môn Đ/c Hảo Bộ môn Thông tin và Phân tích kinh tế
9h30 P.họp B Họp Hội đồng thẩm định cấp Khoa cho giáo trình "Kế toán xây dựng cơ bản" của chủ biên: TS. Nguyễn Thị Nga Hội đồng theo Quyết định số 1128/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 19/9/2023 Chủ tịch Hội đồng Ban Biên soạn
19h00 P.101 GK1  Tổ chức Chương trình "Vui Tết Trung thu Khoa Ngân hàng - Tài chính năm 2023" Đại biểu, khách mời; Toàn thể TTN, NĐ là con em CBGV và toàn thể CBGV Khoa NH-TC; TTN, NĐ là khách mời của DN Liên kết với Khoa; đoàn viên, sinh viên Khoa NH-TC Đ/c Thu Nga BCH CĐ, Đoàn TN  Khoa NH-TC
Thứ 3 26/09/2023            
Thứ 4 27/09/2023            
Thứ 5 28/09/2023            
Thứ 6 29/09/2023 8h00 P.họp B Họp Hội đồng thẩm định cấp Khoa giáo trình "Tín dụng ngân hàng" của chủ biên: TS. Đỗ Kim Dư và TS. Mai Thanh Giang Các đ/c: Nguyễn Quang Hợp,
Trần Thị Thuỳ Linh,
Ngô Thị Thu Mai,
Vũ Thị Hậu,
Hà Thị Thanh Nga 
Đ/c Hợp Ban biên soạn
9h30 Họp Hội đồng thẩm định cấp Khoa cho giáo trình "Nguyên lý bảo hiểm" của chủ biên: TS. Nguyễn Việt Dũng và TS. Vũ Thị Hậu Các đ/c: Nguyễn Quang Hợp,
Nguyễn Thị Thuỳ Linh,
Hoàng Thị Thu,
Nguyễn Thị Thu,
Hà Thị Thanh Nga 
9h00 P.họp C Họp gặp mặt sinh viên quốc tế thuộc K18 CLC Viện Đào tạo quốc tế, LHS K18 Đ/c Vũ Viện Đào tạo quốc tế
14h00  P.101 GK1 Tổng kết năm học 2022 - 2023 và đối thoại với sinh viên Khoa Kinh tế Đại biểu mời; BGH; đại diện lãnh đạo các Phòng, Trung tâm; BCN Khoa, Trợ lý, CVHT, toàn thể giảng viên và sinh viên Khoa Kinh tế BCN  Khoa Kinh tế
Thứ 7 30/09/2023 13h30  P.101 GK1 Chung kết cuộc thi ”Tài năng trẻ Logistics Việt Nam" năm 2023 Các đội thi, Ban Giám khảo, giảng viên Khoa QTKD và các sinh viên các khoá được triệu tập Đ/c Hạnh Khoa QTKD
Chủ nhật 01/10/2023            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN