Lịch tuần 38

 15/09/2023  1307
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 18/09/2023 ĐẾN NGÀY 24/09/2023
(Tuần thứ 38)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 18/09/2023 10h30 P.họp A Tiếp đón, làm việc và ký biên bản thoả thuận hợp tác với Đại học Quốc Gia Formosa (Đài Loan) Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Bích Hồng,
Nguyễn Thành Vũ,
Phương Hữu Khiêm
Đ/c Đỗ Long Phòng KHCN & HTQT
14h00

Sở KH&CN

Bắc Ninh

'Tham dự Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Ninh Đ/c Đinh Hồng Linh BTC Phòng KH-CN&HTQT
14h00 P.họp A Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Ban Thường vụ Đảng ủy Đ/c Tài VPĐU
14h30 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường  Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
Thứ 3 19/09/2023 8h00 P.họp A Họp xét chọn sinh viên nhận học bổng VALOMA 2023 Theo Quyết định số 535/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 10/5/2023 Đ/c Hoàng Anh Phòng Công tác HSSV
8h30 Họp xét chọn sinh viên nhận học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” của Sacombank năm 2023 
9h00 Họp Hội đồng Kỷ luật HSSV Theo QĐ số 541/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 10/5/2023
9h30 Họp Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện HSSV Theo QĐ số 536/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 10/5/2023
10h00 Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng HSSV Theo QĐ số 537/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 10/5/2023
14h00 P.họp B (họp Online) Làm việc với Công ty du học GK Group Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Thành Vũ,
Phan Thanh Tố
Đ/c Đỗ Long Viện ĐTQT
Thứ 4 20/09/2023 8h00 P.họp A Họp Ban soạn thảo, xây dựng và điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 Ban soạn thảo theo Quyết định số 991/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 17/8/2023 Đ/c Hồng Linh Phòng KH-TC
Thứ 5 21/09/2023 8h00 P.họp số 2 
(họp trực
 tuyến) 
Hội nghị trực tuyến sơ kết 9 tháng đầu năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện Đề án 07,08 và quán triệt một số văn bản của Trung ương Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, cán bộ làm công tác Đảng của đơn vị ĐU ĐHTN ĐU ĐHTN
14h00 P.họp A Họp xét tốt nghiệp hệ phi chính quy Theo QĐ số 1095/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 14/9/2023 CTHĐ Phòng Đào tạo
15h00 Họp Ban chỉ đạo Đào tạo theo hình thức Elearning và hình thức kết hợp Blended Learning của Trường ĐHKT&QTKD Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 387/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 05/4/2023 Đ/c Hồng Linh
Thứ 6 22/09/2023 8h00 P.họp B Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2022: “Quản lý tài chính tại các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên", Mã số: ĐH2022-TN08-05 Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan Anh Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Việt Dũng,
Trần Đình Tuấn,
Đặng Quỳnh Trinh,
Nguyễn Thu Nga,
Dương Thu Minh,
Nguyễn Thị Thu Thương
Đ/c Đỗ  Long Phòng KHCN & HTQT; Nhóm nghiên cứu đề tài
Thứ 7 23/09/2023            
Chủ nhật 24/09/2023            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 18/09/2023 ĐẾN NGÀY 22/09/2023
(Tuần thứ 38)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 18/09/2023 8h00 P.họp B Hội thảo khoa học: “Báo cáo kinh tế thường niên tỉnh Thái Nguyên năm 2022” Khách mời, toàn thể giảng viên Khoa Kinh tế, đại diện sinh viên, các nhà khoa học quan tâm BTC BTC Hội thảo
Thứ 3 19/09/2023            
Thứ 4 20/09/2023 8h00 P.họp B Hội đồng thông qua đề cương Luận án tiến sĩ của NCS Li Si Jie Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Tài Khoa QL-LKT
8h00 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Kiểm  'Toàn thể giảng viên Bộ môn Kiểm toán Đ/c Kim Anh Bộ môn Kiểm toán
Thứ 5 21/09/2023 8h30 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Kế toán tài chính Toàn thể giảng viên
Bộ môn Kế toán tài chính
Đ/c Hằng  Bộ môn Kế toán tài chính
Thứ 6 22/09/2023            
Thứ 7 23/09/2023            
Chủ nhật 24/09/2023            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN