Lịch tuần 37

 08/09/2023  1341
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 11/09/2023 ĐẾN NGÀY 17/09/2023
(Tuần thứ 37)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 11/09/2023 14h00 P.họp A Đón tiếp và làm việc với chuyên gia Trường Đại học Phát triển Bền vững Eberswalde - CHLB Đức Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Bích Hồng,
Nguyễn Thành Vũ,
Phạm Văn Hạnh,
Phạm Thuỳ Dương,
Đỗ Thị Thuỳ Linh
Đ/c Đỗ Long Phòng KHCN&HTQT
14h00 P.họp B Giao ban công tác Đoàn - Hội BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên Trường Đ/c Huy Hoàng Đoàn TN
Thứ 3 12/09/2023 8h00 P.họp B Họp Ban Chỉ đạo đào tạo theo hình thức Elearning và hình thức kết hợp Blended Learning của Trường Đại học Kinh tế và QTKD Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 387/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 05/4/2023 Đ/c Hồng Linh Phòng Đào tạo
Thứ 4 13/09/2023 9h00 P.số 1 ĐHTN Khai mạc Duyệt quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2022 Đ/c Đinh Hồng Linh,
Trưởng phòng KH-TC, Kế toán Trưởng
ĐHTN ĐHTN
13h30 P.họp A Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường  Ban Thường vụ Công đoàn Trường  Đ/c Hoàng Anh VPCĐ
14h00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường mở rộng Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch các Công đoàn bộ phận
14h00 P.họp B Họp Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Bùi Đức Linh,
Nguyễn Tiến Lâm,
Ngô Thị Hương Giang
Đ/c Hồng Linh UBKT ĐU
Thứ 5 14/09/2023 8h00 Hội trường Trung tâm Số  Dự Hội thảo quốc gia về Khoa học và Giáo dục năm 2023 Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Bích Hồng
BTC BTC
8h30 P.họp A Họp Hội đồng xét đền bù đối với ông Nguyễn Văn Huy - giảng viên Khoa Marketing, TM&DL xin chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết theo quy định Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Hoàng Thị Huệ,
Đặng Quỳnh Trinh,
Nguyễn Thị Gấm,
Nguyễn Tiến Lâm,
Phạm Thị Ngân
Đ/c Hồng Linh Các Phòng:
HC-TC,
KH-TC
9h00 Họp Hội đồng xét đền bù đối với bà Trần Thị Hà My - giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh xin chấm dứt hợp đồng lao động khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết theo quy định Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Hoàng Thị Huệ,
Đặng Quỳnh Trinh,
Phạm Văn Hạnh,
Nguyễn Tiến Lâm,
Phạm Thị Ngân
Thứ 5 14/09/2023 14h00 P.họp A Tổ chức hội thảo: "Kỹ năng phát triển bền vững: Chìa khoá thành công cho tương lai" Đ/c Đỗ Đình Long, chuyên gia của Đại học Phát triển bền vững (Đức),
đại diện phòng KHCN&HTQT, giảng viên và sinh viên được triệu tập
Đ/c Đỗ Long Phòng KHCN & HTQT
Thứ 6 15/09/2023 8h00 P.họp A Họp Ban soạn thảo, xây dựng và điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 Ban soạn thảo theo Quyết định số 991/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 17/8/2023 Đ/c Hồng Linh Phòng KH-TC
14h30 P.họp B Họp hội đồng thẩm định cấp Trường cho giáo trình "Pháp luật đại cương" của chủ biên:
TS. Nguyễn Thị Phương Thúy và TS. Trần Thùy Linh
Các đ/c:
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Nguyễn Việt Dũng,
Nguyễn Thị Hoàng Lan,
Trần Lương Đức,
Lê Minh Hường
Đ/c Hoàng Anh Phòng KHCN & HTQT và Ban biên soạn
Thứ 7 16/09/2023 8h00 P.101 GK1 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2023 (Khoa Kế toán) Đại diện: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị; Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV; Ban Chủ nhiệm, Trợ lý công tác HSSV, Cố vấn học tập các lớp K16 Khoa Kế toán   BGH  Phòng Công tác HSSV
Chủ nhật 17/09/2023 8h00 P.101 GK1 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2023 (các Khoa: Kinh tế, QTKD, NH-TC, QL-LKT, Marketing, TM&DL, Viện ĐTQT) Đại diện: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị; Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV; Ban Chủ nhiệm, Trợ lý công tác HSSV, Cố vấn học tập các lớp K16 của các Khoa: Kinh tế, QTKD, NH-TC, QL-LKT, Marketing, TM&DL, Viện ĐTQT BGH  Phòng Công tác HSSV
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Đình Long;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 11/09/2023 ĐẾN NGÀY 17/09/2023
(Tuần thứ 37)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 11/09/2023 8h00 P.họp A Họp Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Đ/c Đinh Hồng Linh,
toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm TT-TV
Đ/c Tạ Việt Anh Đc Vân
9h00 Họp Trung tâm Thông tin - Thư viện Toàn thể CBVC Trung tâm TT-TV Đc Vân Anh
8h00 P.họp B Họp Chi bộ Khoa QTKD Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QTKD
Đ/c Hạnh Khoa QTKD
9h30 Họp Khoa QTKD Toàn thể CBGV Khoa QTKD
8h00 P.họp C Họp hội đồng tư vấn đề xuất đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên đợt 2 năm 2023 của Khoa Kế toán Các đ/c:
Nguyễn Thị Nga,
Nguyễn Việt Dũng,
Đàm Phương Lan,
 Đỗ Thị Thu Hằng,
Phan Thị Thái Hà 
Đ/c Nga Phòng KHCN&HTQT
10h00 Họp Chi bộ Phòng Quản trị - Phục vụ mở rộng Đ/c Nguyễn Quang Hợp,
Toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng QT-PV
Đ/c Mạnh Hồng Phòng QT-PV
14h00 P.họp C Họp hội đồng tư vấn đề xuất đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên đợt 2 năm 2023 của Khoa QTKD, Khoa Marketing TM&DL Các đ/c:
Dương Thanh Hà,
Nguyễn Việt Dũng,
Hà Thị Thanh Hoa,
Ngô Thị Nhung,
Bùi Thị Thanh Hương
Đ/c Hà Phòng KHCN&HTQT
Thứ 3 12/09/2023 8h00 P.họp A Họp Chi uỷ Khoa Ngân hàng - Tài chính Chi uỷ Khoa Ngân hàng - Tài chính Đ/c Thu Nga Khoa NH-TC
8h30 Họp Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính Đ/c Đỗ Đình Long,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa NH-TC
10h00 Họp Khoa Ngân hàng - Tài chính Toàn thể CBGV Khoa Ngân hàng - Tài chính
8h00 P.họp C Họp hội đồng tư vấn đề xuất đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên đợt 2 năm 2023 của Khoa QL-LKT Các đ/c:
Phạm Thị Ngọc Vân,
Nguyễn Việt Dũng,
Nguyễn Quang Huy,
Ngô Thị Hương Giang,
Hà Thị Thanh Nga
Đ/c Vân Phòng KHCN&HTQT
10h00 Sinh hoạt học thuật Bộ môn Kinh tế ngành Toàn thể giảng viên Bộ môn Kinh tế ngành Đ/c Công Bộ môn Kinh tế ngành
10h00 P.họp B Họp Chi bộ Phòng Đào tạo Đ/c Nguyễn Quang Hợp,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo
Đ/c Hợp Phòng Đào tạo
14h00 P.họp A Họp Chi uỷ Chi bộ Phòng Hành chính - Tổ chức Chi uỷ Chi bộ Phòng Hành chính - Tổ chức Đ/c Huệ Chi uỷ Chi bộ Phòng HC-TC
14h30 Họp Chi bộ Phòng Hành chính - Tổ chức Chi bộ Phòng Hành chính - Tổ chức Chi bộ Phòng HC-TC
14h00 P.họp C Họp hội đồng tư vấn đề xuất đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên đợt 2 năm 2023 của Khoa Kinh tế Các đ/c:
Nguyễn Tiến Long,
Nguyễn Việt Dũng,
Ngô Thị Hương Giang,
Nguyễn Thị Thái Hà,
Phùng Trần Mỹ Hạnh
Đ/c Tiến Long Phòng KHCN&HTQT
Thứ 4 13/09/2023 8h00 P.họp A Họp Chi bộ, họp Phòng Công tác HSSV Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh,
toàn thể đảng viên, viên chức người lao động Phòng CT HSSV
Đ/c Thắng  Phòng Công tác HSSV
8h00 P.họp C Đánh giá thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 16 và sinh viên Khóa 15 ghép. Học kỳ 3, năm học 2022-2023, hệ đại học chính quy - Khoa Kế toán Các giảng viên có tên trong danh sách Hội đồng đánh giá báo cáo thực tập tốt nghiệp và sinh viên có tên trong Quyết định đi thực tập tốt nghiệp Khóa 16 và Khóa 15 ghép học kỳ 3, năm học 2022-2023, hệ đại học chính quy Đ/c Phương  Khoa Kế toán 
Thứ 5 14/09/2023 8h00 P.họp B Họp Bộ môn Nguyên lý kế toán Toàn thể giảng viên Bộ môn Nguyên lý kế toán Đ/c Lan Anh Bộ môn Nguyên lý kế toán
8h00 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Ngân hàng Toàn thể giảng viên Bộ môn Ngân hàng  Đ/c Hà Nga Bộ môn Ngân hàng 
8h00  P101 GK1 Tổng duyệt Chương trình "Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Quản lý - Luật kinh tế" Ban tổ chức Đ/c Thủy  Khoa Quản lý - Luật kinh tế
14h00 Chương trình "Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Quản lý - Luật kinh tế" Khách mời, toàn thể CBVC Khoa Quản lý - Luật kinh tế, đại diện sinh viên các lớp hệ ĐHCQ
14h30 P.406 Nhà LV-NC Chấm vấn đáp Báo cáo TTTN kỳ hè K16 Khoa QTKD Giảng viên, sinh viên có tên trong danh sách Hội đồng Đ/c Giang Khoa QTKD
Thứ 6 15/09/2023 15h00 P.họp A Đánh giá luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp cấp Khoa của NCS Kwak Busung  Hội đồng theo Quyết định; NCS Kwak Busung; Người hướng dẫn; các NCS của Khoa Kinh tế, Giảng viên quan tâm  CTHĐ Trợ lý Khoa học - Đào tạo
Thứ 7 16/09/2023            
Chủ nhật 17/09/2023            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN