Lịch tuần 37

 10/09/2022  1370
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN NGÀY 18/09/2022
(Tuần thứ 37)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 12/09/2022 7h30 P.họp A Seminar 1 của NCS Nguyễn Hải Dương TS. Bùi Nữ Hoàng Anh;
TS. Đỗ Đình Long;
TS. Đàm Thanh Thủy;
TS. Lê Ngọc Nương;
TS. Nguyễn T.Thu Trang
Đ/c Hoàng Anh Khoa QL-LKT, NCS
10h30 Seminar 2 của NCS Nguyễn Hải Dương TS. Bùi Nữ Hoàng Anh;
TS. Đỗ Đình Long;
TS. Phạm T.Ngọc Vân;
TS. Lê Ngọc Nương;
TS. Đặng Phi Trường
14h00 P.họp A Họp Ban Chỉ đạo + Ban Tiếp sinh K19 Theo QĐ số 1079/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV, Theo QĐ số 1080/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV Đ/c Hoàng Anh Phòng CT HSSV
Thứ 3 13/09/2022 8h00 P.họp A Hội nghị Chi ủy, tập thể lãnh đạo TT TT-TV về  công tác điều động và bổ nhiệm Giám đốc Trung Tâm  TT - TV đối với ThS. Tạ Việt Anh  Chi ủy chi bộ, Tập thể lãnh đạo Trung tâm TT-TV Hiệu trưởng Phòng HC-TC
Hội nghị Chi ủy, tập thể lãnh đạo Phòng QT-PV về điều động và bổ nhiệm Trưởng phòng QT-PV đối với TS. Đoàn Mạnh Hồng  Chi ủy chi bộ, Tập thể lãnh đạo Phòng QT-PV
9h00 Gặp nhân sự dự kiến bổ nhiệm Trưởng phòng QT-PV và nhân sự dự kiến bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm TT-TV để trao đổi ý kiến về yêu cầu nhiệm vụ công tác Nhân sự dự kiến bổ nhiệm
8h30 Hội trường Trường CĐ Thái Nguyên "Gặp mặt Đoàn kết - Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" Đ/c Đỗ Đình Long,
Nguyễn Bích Hồng,
Phí Thị Hồng Vân
và 05 LHS Lào có thành tích xuất sắc
BTC Phòng KHCN&HTQT
14h00 P.họp A Đại hội Chi bộ Phòng Công tác HSSV nhiệm kỳ 2022-2025 Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Công tác HSSV
Đoàn Chủ tịch Chi bộ Phòng Công tác HSSV
14h15 P.họp B Họp hội đồng thẩm định tài liệu học tập đã xuất bản "Sự tham gia của người dân trong quản lý phát triển du lịch nông thôn vùng Đông bắc Việt Nam" của Chủ biên: TS. Ngô Thị Huyền Trang và TS. Lê Ngọc Nương Các đ/c:
Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Bích Hồng,
Đàm Thanh Thủy,
Bùi Thị Thanh Hương,
Nguyễn Hữu Thu
Đ/c Linh Phòng KHCN & HTQT và Ban biên soạn
15h00 Họp hội đồng thẩm định giáo trình: "Nghiệp vụ ngoại thương" của Chủ biên: TS. Phạm Thị Thanh Mai Các đ/c:
Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Bích Hồng,
Hà Thị Liên,
Đỗ Thị Thùy Linh,
Trần Văn Trang
Phòng KHCN & HTQT và Ban biên soạn
Thứ 4 14/09/2022 8h00 P.họp B Đại hội Chi bộ Phòng KT&ĐBCLGD nhiệm kỳ 2022-2025 Đ/c Đinh Hồng Linh,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KT&ĐBCLGD
Đoàn Chủ tịch Chi bộ Phòng KT&ĐBCLGD
7h30 P.họp A Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Quản lý và Chính sách công thuộc Khoa Quản lý - Luật kinh tế Chi ủy, BCN Khoa QL-LKT, Phó Trưởng Bộ môn Quản lý & CSC Trưởng khoa QL-LKT Tổ Công tác
8h00 Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Giáo dục Thể chất thuộc Khoa KHCB Chi ủy, BCN Khoa KHCB, Trưởng Bộ môn Giáo dục Thể chất Trưởng khoa KHCB
8h30 Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Khoa KHCB Chi ủy, BCN Khoa KHCB, Trưởng Bộ môn Lý luận Chính trị Trưởng khoa KHCB
9h00 Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Quản lý và CSC thuộc Khoa QL-LKT; Phó Trưởng Bộ môn GDTC và Phó Trưởng Bộ môn LLCT trị thuộc Khoa KHCB; Phó Trưởng phòng Công tác HSSV Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng HC-TC Đ/c Huy
9h30 Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Quản lý và Chính sách công thuộc Khoa Quản lý - Luật kinh tế Toàn thể viên chức và người lao động của Bộ môn Quản lý và CSC thuộc Khoa QL-LKT (bao gồm cả các nhà giáo kiêm nhiệm công tác tại Phòng/Trung tâm/Viện trong danh sách cơ hữu của Trường) Trưởng khoa QL-LKT
10h00 Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Giáo dục Thể chất thuộc Khoa Khoa học Cơ bản Toàn thể viên chức và người lao động của Bộ môn GDTC thuộc Khoa KHCB (bao gồm cả các nhà giáo kiêm nhiệm công tác tại Phòng/Trung tâm/Viện trong danh sách cơ hữu của Trường) Trưởng khoa KHCB
10h30 Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Khoa Khoa học Cơ bản Toàn thể viên chức và người lao động của Bộ môn LLCT thuộc Khoa KHCB (bao gồm cả các nhà giáo kiêm nhiệm công tác tại Phòng/Trung tâm/Viện trong danh sách cơ hữu của Trường)
11h00 Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Quản lý và Chính sách công thuộc Khoa Quản lý - Luật kinh tế Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa QL-LKT Trưởng khoa QL-LKT
11h30 Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Giáo dục Thể chất, Phó Trưởng Bộ môn LLCT thuộc Khoa KHCB Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa KHCB Trưởng khoa KHCB
14h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng Ban Chấp hành Công đoàn Trường,
Chủ tịch các CĐBP
Đ/c Hoàng Anh VPCĐ
15h30 P.họp A Làm việc với Giảng viên Nguyễn Văn Huy, lãnh đạo Khoa Marketing - TM&DL về việc giảng viên đã hết thời hạn học tập ở nước ngoài nhưng chưa về Trường làm việc Các đ/c:
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Hoàng Thị Huệ,
Nguyễn Tiến Lâm,
Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn Văn Huy,
Trần Thị Phương Thảo,
Phạm Thị Ngân
Đ/c Hoàng Anh P.HC-TC
Thứ 5 15/09/2022 8h00 P.họp B Họp Ban soạn thảo Quy định tuyển sinh & đào tạo trình độ thạc sĩ của trường Đại học Kinh tế & QTKD Theo QĐ số 974/QĐ -ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 12/8/2022 Đ/c Linh Phòng Đào tạo
9h00 P.họp A Họp Ban Soạn thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 Theo Quyết định Đ/c Huy Phòng KH-TC
14h00 P.họp A Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng kỷ luật HSSV  Theo QĐ số 845/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV  Đ/c Hoàng Anh Phòng CT HSSV
14h00 P.họp B Tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Thanh Hải Hội đồng theo QĐ CTHĐ Phòng Đào tạo
15h00 P.họp A Hội nghị liên tịch lần 1 chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị đại biểu Viên chức, người lao động năm học 2022-2023 Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường, Kế toán trưởng, trưởng các đơn vị: HC-TC, QT-PV, Trợ lý BGH Đ/c Huy VPCĐ
Thứ 6 16/09/2022 8h00 P.họp A Tổng kết hoạt động đánh giá ngoài 04 CTĐT (Kế toán, KTĐT, TCDN, QTKD)  Bí thư Đảng ủy, CTHĐ Trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Trưởng các đơn vị; Trưởng các Bộ môn; Bí thư ĐTN; BCN các Khoa: Kinh tế, Kế toán, NH-TC, QTKD, Marketing TM & DL; Nhóm viết BC TĐG CTĐT: QTKD và Quản trị Marketing; Nhóm dịch tiếng Anh CTĐT QTKD; Nhóm quản lý phòng Zoom ĐGN CTĐT QTKD Đ/c Huy Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
14h00 P.họp B Tổ chức định hướng (Orientation Day) cho Khóa 4 - Chương trình đào tạo Tiến sĩ  liên kết với Đại học Central Philippine Đ/c Đỗ Đình Long,
đại diện Đại học Central Philippine, Viện Đào tạo quốc tế, các nghiên cứu sinh Khóa 4
Đ/c Long Viện Đào tạo quốc tế
Thứ 7 17/09/2022            
Chủ nhật 18/09/2022            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN NGÀY 18/09/2022
(Tuần thứ 37)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 12/09/2022 8h00 P.họp C   Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Luật kinh tế Toàn thể giảng viên Bộ môn Luật kinh tế Đ/c Thúy Bộ môn Luật kinh tế
08h00 P.họp B   Họp Bộ môn Kinh tế học Toàn thể giảng viên Bộ môn Kinh tế học Đ/c Lan Anh BM Kinh tế học
14h00 P.họp C   Công tác chuẩn bị Sơ kết học kỳ II và tổng kết năm học 2021-2022 Khoa Kinh tế  Toàn bộ CVHT, Trợ lý HSSV, Trợ lý Giáo vụ, Bí thư, Phó Bí thư LCĐ Khoa Kinh tế Đ/c Thúy Vân Trợ lý HSSV
14h00 P.họp B Họp Chi ủy Chi bộ Phòng QT-PV Chi ủy Chi bộ
Phòng QT-PV
Đ/c Việt Anh Chi ủy Chi bộ Phòng QT-PV
14h30 Họp Chi bộ
Phòng QT-PV
Đ/c Nguyễn Quang Hợp;
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng QT-PV
Phòng QT-PV
16h00 Họp Phòng Quản trị - Phục vụ Toàn thể CBVC
Phòng QT-PV
Thứ 3 15/09/2022 8h00 P.họp B Họp Chi bộ
Phòng Đào tạo
Đ/c Nguyễn Quang Hợp;
Toàn thể đảng viên chi bộ Phòng Đào tạo
Đ/c Hợp Chi bộ
Phòng Đào tạo
9h30 Họp Phòng Đào tạo Toàn thể CBVC Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo
14h00 P.họp C Họp Chi bộ Khoa QTKD Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QTKD
Đ/c Hạnh Khoa QTKD
15h30 Họp Khoa QTKD Toàn thể CBGV Khoa QTKD
Thứ 4 14/09/2022            
Thứ 5
15/09/2022
14h00 P.họp C   Họp Bộ môn Kinh tế ngành Toàn thể giảng viên Bộ môn Kinh tế ngành Đ/c Công BM Kinh tế ngành
Thứ 6
16/09/2022
14h00 P.104 GK 2 Sinh hoạt chuyên đề quý 3/2022 Đ/c Đinh Hồng Linh,
Toàn thể CBVC và đảng viên Chi bộ Trung tâm TT-TV
Đ/c Hồng Chi bộ Trung tâm TT-TV
15h30 Họp Chi bộ Trung tâm TT-TV Đ/c Đinh Hồng Linh,
Toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm TT-TV
14h00 P101-GK1 Sơ kết học kỳ 2 và tổng kết năm học 2021-2022 Khoa QL-LKT Toàn thể CBGV và sinh viên chính quy các khóa K16, K17, K18 Khoa QL-LKT Đ/c Vân  Trợ lý CT HSSV
14h00 P.họp C Họp Bộ môn Quản trị kinh doanh Toàn thể GV Bộ môn QTKD Đ/c Giang Bộ môn QTKD
14h00 P.họp A Họp Chi ủy Chi bộ
Phòng HC-TC
Chi ủy Chi bộ
Phòng HC-TC
Đ/c Huệ Phòng HC-TC
14h30 Họp Chi bộ
Phòng HC-TC
Đ/c Đỗ Anh Tài;
Toàn thể đảng viên
 Phòng HC-TC
16h00 Họp Phòng HC-TC  Toàn thể CBVC người lao động Phòng HC-TC
Thứ 7
17/09/2022
           
Chủ nhật 18/09/2022 8h00 P. 101 GK1 Sơ kết học kỳ II, tổng kết năm học 2021-2022 và đối thoại sinh viên Khoa Kinh tế Đại biểu mời, CVHT, Trợ lý HSSV, toàn thể giảng viên và sinh viên Khoa Kinh tế BCN Khoa Kinh tế Khoa Kinh tế
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN