Lịch tuần 36

 02/09/2023  1269
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 04/09/2023 ĐẾN NGÀY 10/09/2023
(Tuần thứ 36)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 04/09/2023 Nghỉ bù lễ Quốc khánh 02/9
Thứ 3 05/09/2023            
Thứ 4 06/09/2023 8h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng thông qua Kết luận kiểm tra về công tác tổ chức và công tác cán bộ Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 193-QĐ/ĐU ngày 08/2/2023 Đ/c Tài VPĐU
14h00 P.họp A Giao ban công tác tháng 09/2023 Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu;
Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường
Đ/c Hồng Linh Phòng KH-TC
14h30 P.họp B Họp hội đồng thẩm định tài liệu học tập đã xuất bản "Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp y tế niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" Chủ biên: TS. Vũ Thị Hậu Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Việt Dũng,
Hoàng Thị Thu,
Hà Thị Thanh Hoa,
Hà Thị Thanh Nga
Đ/c Đỗ Long Phòng KHCN & HTQT và Ban biên soạn
Thứ 5 07/09/2023 8h30 P.họp B Họp hội đồng thẩm định cấp Trường cho giáo trình "Pháp luật đại cương" Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Phương Thúy và TS. Trần Thùy Linh Các đ/c: Bùi Nữ Hoàng Anh,
Nguyễn Việt Dũng,
Nguyễn Thị Hoàng Lan,
Trần Lương Đức,
Lê Minh Hường
Đ/c Hoàng Anh Phòng KHCN & HTQT và Ban biên soạn
14h00 P.họp A Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Hội đồng theo Quyết định số 632/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 25/5/2023 Đ/c Hồng Linh Phòng Đào tạo
15h00 Họp Ban soạn thảo Quy định về luận văn, đề án tốt nghiệp trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Ban soạn thảo theo Quyết định số 1042/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 28/8/2023
16h00 Họp Ban chỉ đạo Đào tạo theo hình thức Elearning và hình thức kết hợp Blended Learning của Trường ĐHKT&QTKD Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 387/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 05/4/2023
15h00 P.họp B Họp trao đổi các chương trình hợp tác với Quỹ Friedrich Naumann – Cộng hòa liên bang Đức Đ/c Đỗ Đình Long, 
Viện Đào tạo quốc tế, Phòng KHCN & HTQT
Đ/c Đỗ Long Viện Đào tạo quốc tế
Thứ 6 08/09/2023 8h00 P.số 1 ĐHTN Dự hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2023 Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh BTC ĐHTN
14h00 P. họp A Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 3 năm 2023 (lần 2) Hội đồng theo Quyết định số 1006/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 18/8/2023 CTHĐ Phòng Đào tạo
Thứ 7 09/09/2023            
Chủ nhật 10/09/2023 19h00 Sân khấu ngoài trời Trường Đại học Y dược Dự lễ khai giảng năm học 2023-2024 Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh BTC Phòng HC-TC
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đinh Hồng Linh;
- Từ ngày 06-10/9/2023 Nhà trường tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên khoá 20 năm học 2023-2024 theo kế hoạch;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 04/09/2023 ĐẾN NGÀY 10/09/2023
(Tuần thứ 36)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 04/09/2023 Nghỉ bù lễ Quốc khánh 02/9
Thứ 3 05/09/2023 8h00 P.họp B Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Tài chính Toàn thể giảng viên Bộ môn Tài chính Đ/c Hậu Bộ môn Tài chính
Thứ 4 06/09/2023 14h30 P.họp B Họp Chi bộ Phòng KHCN&HTQT Đ/c Đỗ Anh Tài,
Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KHCN&HTQT
Đ/c Hồng Phòng KHCN&HTQT
Thứ 5 07/09/2023 8h00 P.họp A Họp Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán  Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán  Đ/c Phương Khoa Kế toán
8h30  Họp Chi bộ Khoa Kế toán  Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán
10h00 Họp Khoa Kế toán  Toàn thể giảng viên Khoa Kế toán 
8h00

P.505 Nhà LV-NC

Họp Chi bộ Viện NCKT&PTNNL Đ/c Nguyễn Quang Hợp, toàn thể đảng viên Chi bộ Viện NCKT&PTNNL Đ/c Nam Viện NCKT&PTNNL
9h30 Họp Viện NCKT&PTNNL Toàn thể CBVC Viện NCKT&PTNNL
Thứ 6 08/09/2023 8h00 P.họp A Họp Chi bộ và họp Phòng KH-TC Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KH-TC
Đ/c Trinh Phòng KH-TC
`8h00 P.họp C Họp hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên đợt 2 năm 2022 Các đ/c:
Nguyễn Thị Gấm,
Đào Thị Hương,
Nguyễn Thị Thái Hà,
Phạm Thị Thanh Mai,
Nguyễn Việt Dũng
Đ/c Gấm Trợ lý Khoa học và nhóm Nghiên cứu
8h00 P.họp B Họp Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c Tiến Long Khoa Kinh tế
8h30 Họp Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh
Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế
10h00 Họp Khoa Kinh tế Toàn thể giảng viên Khoa Kinh tế 
8h00 P.403 Nhà LV-NC Họp Chi uỷ Chi bộ Khoa Quản lý - Luật Kinh tế Chi uỷ Chi bộ Khoa Quản lý - Luật Kinh tế Đ/c Thuỷ Chi bộ Khoa QL-LKT
8h30 Họp Chi bộ Khoa Quản lý - Luật Kinh tế mở rộng Toàn thể đảng viên Chi bộ, viên chức, NLĐ Khoa Quản lý - Luật Kinh tế
14h00 P.họp C Họp Chi bộ Viện Đào tạo Quốc tế Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Viện ĐTQT
Đ/c Vũ Viện ĐTQT
Thứ 7 09/09/2023            
Chủ nhật 10/09/2023            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN