Lịch tuần 28

 04/07/2020  675
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 06/07/2020 ĐẾN NGÀY 12/07/2020
(Tuần thứ 28)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 06/07/2020  7h00 Sân phía trước Nhà
LV-NC
Chào cờ và sinh hoạt
chính trị dưới cờ 
Toàn thể đảng viên,
cán bộ, viên chức
 và người lao động
(ký hợp đồng từ 1 năm
 trở lên) của Nhà trường
Đ/c Tài BTG
ĐU Trường
Thứ 3 07/07/2020 8h00 Phòng NN&PTNT huyện Yên Bình Làm việc với Phòng NN&PTNT huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Đ/c Đỗ Anh Tài BTC Phòng HC-TC
8h00 P.họp B Xét hưởng thu nhập tăng thêm ngoài lương quý II năm 2020 Hội đồng theo Quyết định số 529/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 03/7/3030 Đ/c Huy Đ/c Thủy
9h00 P.họp B Làm việc với Công ty TNHH Luxshare Công ty Luxshare, Trung tâm HTQT về ĐT&DH Đ/c Hằng Trung tâm HTQT về ĐT&DH
Thứ 4 08/07/2020 13h30 P.101 GK1 Phỏng vấn tình nguyện viên tham gia các chương trình tình nguyện hè
năm 2020
Các Trưởng đoàn tình nguyện, BTV Đoàn TN, Ban Thư ký Hội SV Trường, các sinh viên tham gia tình nguyện Đ/c Hoàng VP Đoàn TN
Thứ 5 09/07/2020 8h00 P.họp A Họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo Nhà trường: Thông qua hồ sơ mở ngành đào tạo thạc sĩ Kinh tế phát triển; Thông qua kết quả rà đánh giá và cập nhật CTĐT trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; Thông qua rà soát CTĐT chất lượng cao hệ đại học chính quy  Hội đồng Khoa học và
Đào tạo Nhà trường
Đ/c Huy Phòng Đào tạo
14h00 P.họp A Họp về việc thống nhất quản lý đào tạo đối với các ngành đào tạo có số lượng ít sinh viên theo học  Đ/c Trần Quang Huy,
đdlđ các Phòng: Đào tạo, KH-TC; BCN các Khoa: QTKD, Kinh tế, QL- LKT; cố vấn học tập các ngành: (K15 + K16) Quản lý công, Kinh tế phát triển, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Đ/c Huy Phòng Đào tạo
Thứ 6 10/07/2020 9h00 P.họp A Trao giấy chứng nhận Thanh niên khỏe Ban Thư ký Hội SV Trường, các sinh viên đạt giấy chứng nhận Đ/c
Huy Hoàng
VP Hội SV
Thứ 7 11/07/2020            
Chủ nhật 12/07/2020            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: Đ/c Trần Nhuận Kiên;
- Từ ngày 08-10/07/2020 (từ thứ 4 đến thứ 6) Công đoàn Trường tổ chức Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2019-2020 và Tập huấn công tác Công đoàn tại Cát Bà- Hải Phòng;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 06/07/2020 ĐẾN NGÀY 12/07/2020
(Tuần thứ 28)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 06/07/2020  8h00 P. họp A Họp Chi bộ
Phòng QT-PV
Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng QT-PV Đ/c Ngọc Chi bộ
Phòng QT-PV
9h30 Họp Phòng QT-PV Toàn thể CBVC và người lao động Phòng QT-PV Phòng QT-PV
8h30 P. 409 Nhà
LV-NC
Họp xét thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 Bộ môn Kinh tế học Khoa Kinh tế Toàn thể CBGV bộ môn Kinh tế học Đ/c
 Lan Anh
Bộ môn
Kinh tế học
13h30 P.họp B Họp Chi bộ Khoa QTKD Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QTKD Đ/c Hạnh Khoa QTKD
15h00 Họp xét khen thưởng
 năm học 2019-2020 Khoa QTKD
Toàn thể CBGV
Khoa QTKD
14h00 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn của Bộ môn Kinh tế ngành Toàn thể giảng viên
Bộ môn Kinh tế ngành
(cả GV kiêm nhiệm)
Đ/c
Thúy Vân
Bộ môn 
Kinh tế ngành 
14h00 P. 414 Nhà
LV-NC
Họp xét thi đua
khen thưởng năm học 2019-2020 Khoa NH-TC
Hội đồng Thi đua khen thưởng Khoa NH-TC Đ/c Thu Khoa NH-TC
Thứ 3 07/07/2020  8h00 P.họp A Họp Chi bộ,
họp Khoa Kế toán
Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán Đ/c Phương Khoa Kế toán
8h30 P.họp C Họp xét khen thưởng
năm học 2019-2020
Phòng CT HSSV
Toàn thể CBVC
Phòng CT HSSV
Đ/c Đức Phòng
CT HSSV
8h00 P.101 GK1 Họp Chi bộ Khoa Kinh tế Toàn thể đảng viên Chi bộ 
Khoa Kinh tế
Đ/c Hoàng Anh Chi bộ
Khoa Kinh tế
8h30 Họp Khoa Kinh tế Toàn thể CBGV
 Khoa Kinh tế
Đ/c Hoàng Anh Khoa Kinh tế
14h00 P. họp A Họp Chi bộ Khoa NH-TC Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa NH-TC Đ/c Thu Khoa NH-TC
15h00 Họp Khoa NH-TC Toàn thể CBGV
Khoa NH-TC
14h00 P.họp B Họp Chi bộ Trung tâm
Đào tạo theo NCXH
Toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Đào tạo
theo NCXH
Đ/c Chúc Chi bộ
TT Đào tạo theo NCXH
15h30 Họp Trung tâm Đào tạo theo NCXH Toàn thể CBVC
Trung tâm ĐT theo NCXH
TT Đào tạo theo NCXH
Thứ 4 08/07/2020 8h00 P.họp A Kết nạp đảng viên mới,
họp Chi bộ mở rộng
Đại biểu mời, toàn thể đảng viên, CBGV Khoa QL-LKT, quần chúng Nguyễn Thu Hiền Đ/c Long Chi bộ
Khoa QL-LKT
8h00 Văn phòng Viện NCKTX Họp Chi bộ
Viện NCKT Xanh
Toàn thể đảng viên
Chi bộ Viện NCKT Xanh
Đ/c Hợp Chi bộ Viện NCKT Xanh
9h00 Họp Viện NCKT Xanh Toàn thể CBVC
Viện NCKT Xanh
Viện NCKT Xanh
Thứ 5 09/07/2020            
Thứ 6 10/07/2020 8h00 P.họp B Họp xét khen thưởng
 năm học 2019-2020 Khoa QL-LKT
Toàn thể CBGV
Khoa QL-LKT
Đ/c Long Khoa QL-LKT
Thứ 7 11/07/2020            
Chủ nhật 12/07/2020            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN