Lịch tuần 28

 08/07/2023  803
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 10/07/2023 ĐẾN NGÀY 16/07/2023
(Tuần thứ 28)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 10/07/2023 9h00 P.họp B Nghiệm thu cấp ĐH đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2021: “Tác động của xây dựng nông thôn mới đến phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc, Việt Nam", Mã số: ĐH2021-TN08-01
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Nội
Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Nguyễn Bích Hồng,
Nguyễn Thị Thuý Vân,
Trần Văn Quyết, 
Bùi Đình Hoà,
Tạ Ngọc Minh,
Mai Anh Khoa
Đ/c Tài Phòng KHCN & HTQT; Nhóm nghiên cứu đề tài
14h00 P.họp B Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2021: Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến du lịch tỉnh Thái Nguyên, ĐH2021-TN08-12
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Minh Hương
Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Việt Dũng,
Bùi Thị Minh Hằng,
Trần Chí Thiện,
Tạ Thị Thanh Huyền, 
Phạm Thị Thanh Mai,
Nguyễn Thu Thuỷ
Đ/c Đỗ Long Phòng KHCN & HTQT; Nhóm nghiên cứu đề tài
Thứ 3 11/07/2023 14h00 P.số 2 ĐHTN Triển khai kế hoạch huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2023 Đại diện Ban Chỉ huy quân sự Trường BCH QS ĐHTN BCH QS ĐHTN
Thứ 4 12/07/2023            
Thứ 5 13/07/2023            
Thứ 6 14/07/2023 7h30 P.101 GK 1 Chung kết vòng thi cá nhân cuộc thi "Ánh sáng soi đường", vòng thi cấp Tỉnh Đại biểu mời, 
các đội tham gia thi, các sinh viên được triệu tập
BTC VP Đoàn TN
Thứ 7 15/07/2023            
Chủ nhật 16/07/2023            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Đình Long;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 10/07/2023 ĐẾN NGÀY 16/07/2023
(Tuần thứ 28)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 10/07/2023 8h00 P.họp C Họp Chi bộ Khoa QTKD Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QTKD
Đ/c Hạnh Khoa QTKD
8h00 P.họp A Họp Chi ủy Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c Tiến Long Khoa Kinh tế
8h30 Họp Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa Kinh tế
10h00 Họp Khoa Kinh tế Toàn thể giảng viên Khoa Kinh tế 
14h00 P.họp C Họp Chi bộ Viện Đào tạo
Quốc tế
Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Viện ĐTQT
Đ/c Vũ Viện ĐTQT
Thứ 3 11/07/2023            
Thứ 4  12/07/2023            
Thứ 5 13/07/2023            
Thứ 6 14/07/2023            
Thứ 7 15/07/2023            
Chủ nhật 16/07/2023            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN