Lịch tuần 27

 30/06/2023  1367
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 03/07/2023 ĐẾN NGÀY 09/07/2023
(Tuần thứ 27)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 03/07/2023 8h00 P.họp B Họp xét tốt nghiệp hệ phi chính quy Theo Quyết định số 806/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 28/6/2023 CTHĐ Phòng Đào tạo
9h00 Họp xét công nhận tốt nghiệp và đề nghị cấp bằng thạc sĩ cho học viên các khoá (đợt 1-lần 2) năm 2023 Theo Quyết định số 784/QĐ-ĐHKT&QTKD-DDT ngày 23/6/2023 CTHĐ
9h30 P.họp A Họp Ban Giám hiệu và Phòng HC-TC về công tác đánh giá, xếp loại chất lượng năm học 2022-2023 Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Đỗ Đình Long,
Hoàng Thị Huệ,
Phạm Thị Ngân
Đ/c Hồng Linh Phòng HC-TC
10h00 Họp Ban soạn thảo Quy định tuyển dụng lao động Theo Quyết định số 318/QĐ-ĐHTK&QTKD, ngày 22/3/2023
14h00 P.họp B Chấm thi tốt nghiệp lớp TN16 QTKD – VLVH Hội đồng theo Quyết định số 759/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 21/6/2023 CTHĐ Trung tâm Đào tạo theo NCXH
14h00 P.họp A Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Ban Thường vụ Đảng ủy Đ/c Tài VPĐU
15h30 Xây dựng Nghị quyết công tác tháng 07/2023 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
Thứ 3 04/07/2023 7h30 P.họp B Họp hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 Hội đồng tuyển sinh theo QĐ số 825/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày 30/6/2023 Đ/c Hồng Linh Trung tâm ĐTNCXH
8h00 Xét các danh hiệu Thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2022-2023 Theo Quyết định số 321/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 23/3/2023 CTHĐ Phòng TT-PC
9h00 P.họp A Đón tiếp và làm việc với Trường Đại học Hamburg (CHLB Đức) Các đ/c: Đỗ Đình Long; Nguyễn Bích Hồng Đ/c Đỗ Long Phòng KHCN & HTQT
14h30 P.họp A Giao ban công tác tháng 07/2023 Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu;
Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường
Đ/c Hồng Linh Phòng KH-TC
16h00 Họp Hội đồng phân loại viên chức và NLĐ để hưởng thu nhập tăng thêm ngoài lương Quý II/2023 Theo Quyết định số 19/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 6/01/2023 CTHĐ Phòng TT-PC
Thứ 4 05/07/2023 8h00 Hội trường Trung tâm Số Giao ban công tác 6 tháng cuối năm 2023 Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Đỗ Đình Long
Giám đốc ĐHTN ĐHTN
Thứ 5 06/07/2023            
Thứ 6 07/07/2023 8h30 P.họp số 1 ĐHTN Hội nghị tập huấn công tác Pháp chế Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Tiến Lâm,
Bùi Thị Mai
ĐHTN ĐHTN
Thứ 7 08/07/2023            
Chủ nhật 09/07/2023            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 03/07/2023 ĐẾN NGÀY 09/07/2023
(Tuần thứ 27)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 03/07/2023            
Thứ 3 04/07/2023 9h00 P.họp C Sinh hoạt học thuật Bộ môn Kinh tế ngành Toàn thể giảng viên Bộ môn Kinh tế ngành (bao gồm cả GV kiêm nhiệm) Đ/c Công Bộ môn Kinh tế ngành
Thứ 4  05/07/2023 14h00 P.101 GK1 Chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Khoa QTKD năm 2023" Đại biểu mời, toàn thể giảng viên Khoa QTKD, các đội thi, đại diện các lớp K27, K18, K19 QTKD Đ/c Hạnh Khoa QTKD
Thứ 5 06/07/2023 8h00 P.họp B Họp Chi uỷ Khoa Ngân hàng - Tài chính Chi uỷ Khoa Ngân hàng - Tài chính Đ/c Thu Nga Khoa NH-TC
8h30 Họp Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính Đ/c Đỗ Đình Long, toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính
10h00 Họp Khoa Ngân hàng - Tài chính Toàn thể CBGV Khoa Ngân hàng - Tài chính
Thứ 6 07/07/2023            
Thứ 7 08/07/2023            
Chủ nhật 09/07/2023            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN