Lịch tuần 26

 21/06/2024  1567
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 24/06/2024 ĐẾN NGÀY 30/06/2024
(Tuần thứ 26)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2  24/06/2024 9h00 P.họp B Hội nghị tổng kết KHCN&HTQT năm học 2023-2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động KHCN&HTQT năm học 2024-2025 Đ/c Đinh Hồng Linh, Trưởng các Khoa, Viện và Viện phó phụ trách; Phó Trưởng khoa phụ trách quản lý khoa học, Trợ lý khoa học, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng KHCN&HTQT Đ/c Hồng Linh Phòng KHCN & HTQT
14h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đ/c Hoàng Anh VPCĐ
15h00 Hội trường Trung tâm Số Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB trường; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TN Trường BTĐU ĐHTN VPĐU ĐHTN
Thứ 3 25/06/2024 7h00 P.101 GĐ GK1 Đại hội đại biểu Đoàn trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh lần thứ IX nhiệm kỳ 2024 - 2027 (Phiên 1)  Đại diện BTV Đảng ủy, BTV Đoàn Đại học Thái Nguyên, đoàn đại biểu tham dự Đại hội  Đoàn chủ tịch Đại hội Ban tổ chức Đại hội
14h00 Đại hội đại biểu Đoàn trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh lần thứ IX nhiệm kỳ 2024 - 2027 (Phiên trọng thể)  Khách mời, đoàn đại biểu tham dự Đại hội
8h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành Đảng bộ trường Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đ/c Long Bộ phận giúp việc của Đảng uỷ
10h00 P.họp A Họp Đoàn kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 265-QĐ/ĐU ngày 14/6/2024 Đ/c Hợp Đoàn kiểm tra
Thứ 4 26/06/2024 9h00 P.họp B Đón tiếp và làm việc với Viện đánh giá và đào tạo nhân tài Hàn Quốc Các đ/c: Bùi Nữ Hoàng Anh,
Nguyễn Bích Hồng,
Nguyễn Quang Hợp,
Đoàn Mạnh Hồng,
Nguyễn Thành Vũ
Đ/c Hoàng Anh Phòng KHCN&HTQT
15h00 P.họp A Họp xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 2 năm 2024 Hội đồng theo Quyết định số 669/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 14/6/2024 Đ/c Hồng Linh Phòng Đào tạo
15h30 Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và đề nghị cấp bằng thạc sĩ cho học viên các khóa (Đợt 1 - lần 2) năm 2024 Hội đồng theo Quyết định 693/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 21/6/2024 CTHĐ Phòng Đào tạo
Thứ 5 ngày 27/6/2024  8h00 P.họp A Hội nghị Tập thể Lãnh đạo (lần 1) thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm Viện trưởng Viện ĐTQT; Trưởng khoa Marketing, TM&DL; Phó Trưởng khoa NH-TC; Phó Trưởng khoa QL-LKT Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức (tham gia Hội nghị nhưng không biểu quyết) Đ/c Hồng Linh Phòng HC - TC
8h30 Hội nghị Tập thể Lãnh đạo mở rộng thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế Tập thể Lãnh đạo theo quy định tại Bước 1; Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; đ/c Nguyễn Thành Vũ
9h00 Hội nghị Tập thể Lãnh đạo mở rộng thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm Trưởng khoa Marketing, Thương mại và Du lịch Tập thể Lãnh đạo theo quy định tại Bước 1; Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; đ/c Dương Thanh Hà
9h30 Hội nghị Tập thể Lãnh đạo mở rộng thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Ngân hàng - Tài chính Tập thể Lãnh đạo theo quy định tại Bước 1; Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; đ/c Nguyễn Thu Nga
10h00 Hội nghị Tập thể Lãnh đạo mở rộng thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Quản lý - Luật Kinh tế Tập thể Lãnh đạo theo quy định tại Bước 1; Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; đ/c Đàm Thanh Thuỷ
10h30 Hội nghị Tập thể Lãnh đạo (lần 2) thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm Viện trưởng Viện ĐTQT; Trưởng khoa Marketing, TM&DL; Phó Trưởng khoa NH-TC; Phó Trưởng khoa QL-LKT Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức (tham gia Hội nghị nhưng không biểu quyết)
13h30 Hội nghị viên chức và người lao động của Viện Đào tạo quốc tế thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế Toàn thể viên chức, người lao động của Viện Đào tạo quốc tế
14h00 Hội nghị viên chức và người lao động của Khoa Marketing, Thương mại và Du lịch thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm Trưởng khoa Marketing, Thương mại và Du lịch Toàn thể viên chức, người lao động của Khoa Marketing, TM&DL (bao gồm cả các nhà giáo kiêm nhiệm công tác tại Phòng/Trung tâm/Viện trong danh sách cơ hữu của Trường)
Thứ 5 ngày 27/6/2024  14h40 P.họp A Hội nghị viên chức và người lao động của Khoa Ngân hàng - Tài chính thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Ngân hàng - Tài chính Toàn thể viên chức, người lao động của Khoa NH-TC (bao gồm cả các nhà giáo kiêm nhiệm công tác tại Phòng/Trung tâm/Viện trong danh sách cơ hữu của Trường) Đ/c Hồng Linh Phòng HC-TC
15h20 Hội nghị viên chức và người lao động của Khoa QL-LKT thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Quản lý - Luật Kinh tế Toàn thể viên chức, người lao động của Khoa QL-LKT (bao gồm cả các nhà giáo kiêm nhiệm công tác tại Phòng/Trung tâm/Viện trong danh sách cơ hữu của Trường)
16h00 Hội nghị Tập thể Lãnh đạo (lần 3) thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm Viện trưởng Viện ĐTQT; Trưởng khoa Marketing, TM&DL; Phó Trưởng khoa NH-TC; Phó Trưởng khoa QL-LKT Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức (tham gia Hội nghị nhưng không biểu quyết)
Thứ 6 28/06/2024 8h30 P.họp B Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Đắc Dũng Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
7h30 P.họp A Thực hiện Quy trình bổ sung Uỷ viên BTV Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế và QTKD khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Bước 1) Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng Đ/c Đỗ Long Bộ phận giúp việc của Đảng uỷ, Chi bộ Phòng HC-TC
8h00 Thực hiện Quy trình bổ sung Uỷ viên BTV Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế và QTKD khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Bước 2) Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
14h00 Thực hiện Quy trình bổ sung Uỷ viên BTV Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế và QTKD khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Bước 3) Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng
Thứ 6 28/06/2024 15h00 P. họp A Thực hiện Quy trình bổ sung Uỷ viên BTV Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế và QTKD khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Bước 4) Uỷ viên BCH Đảng bộ Trường; Chủ tịch Hội đồng Trường; Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng; Trưởng các tổ chức CT-XH thuộc Trường (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB); Bí thư chi bộ; Trưởng các đơn vị, Phó trưởng các đơn vị thuộc Trường Đ/c Đỗ Long Bộ phận giúp việc của Đảng uỷ, Chi bộ Phòng HC-TC
16h00 P.họp A - Thực hiện Quy trình bổ sung Uỷ viên BTV Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế và QTKD khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Bước 5);
- Thông qua Nghị quyết công tác tháng 7
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
Thứ 7 29/06/2023 8h30 P.họp A Báo cáo seminar số 1 luận án tiến sĩ của NCS Vũ Quyết Tiến Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Thuỷ Khoa QL-LKT
9h30 Báo cáo seminar số 2 luận án tiến sĩ của NCS Vũ Quyết Tiến Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Nương
Chủ nhật 30/06/2024            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đinh Hồng Linh;
- Từ ngày 24/6-25/6/2024 (từ Thứ 2 đến Thứ 3) đồng chí Nguyễn Quang Hợp đi dự Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2024 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên;
- Từ ngày 27/6-28/6/2024 (từ Thứ 4 đến Thứ 5) Nhà trường tổ chức nhập học cho các thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt tháng 5/2024 tại phòng họp C - Nhà Làm việc - Nghiên cứu;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 24/06/2024 ĐẾN NGÀY 30/06/2024
(Tuần thứ 26)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 24/06/2024 16h30 P.họp B Họp hội đồng thẩm định sách đã xuất bản "Nghiên cứu chuỗi giá trị gia tăng của các sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình OCOP tỉnh Quảng Ninh” của chủ biên: PGS. TS. Trần Đình Tuấn và PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương Các đ/c: Nguyễn Quang Hợp,
Nguyễn Việt Dũng,
Đàm Thanh Thủy,
Nguyễn Thị Thúy Vân,
Nguyễn Thị Thu Thương
Đ/c Hợp Phòng KHCN &HTQT và Chủ biên 
Thứ 3 25/06/2024            
Thứ 4 26/06/2024 13h15 P.101 GK1 Hội thảo “Khai mở tiềm năng giảng dạy và học tập với trí tuệ nhân tạo (AI)” Đại biểu mời, đại biểu đăng ký tham dự và toàn thể CBGV Khoa KHCB  Đ/c Trường Khoa KHCB
Thứ 5 27/06/2024            
Thứ 6 28/06/2024            
Thứ 7 29/06/2024            
Chủ nhật 30/06/2024            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN