Lịch tuần 25

 14/06/2024  1090
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 17/06/2024 ĐẾN NGÀY 23/06/2024
(Tuần thứ 25)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2  17/06/2024 14h00 P.họp 1 ĐHTN Làm việc với UBND Phường Tân Thịnh

Các đ/c: Bùi Nữ Hoàng Anh,

Đoàn Mạnh Hồng

GĐ ĐHTN ĐHTN
14h00 P.họp A Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Hải Dương Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
Thứ 3 18/06/2024 8h00 P.họp A Gặp mặt đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TN Trường Đại học Kinh tế và QTKD lần thứ IX nhiệm kỳ 2024 - 2027 BCH Đoàn Thanh niên và các đại biểu tham dự Đại hội Đ/c Huy Hoàng Văn phòng Đoàn Thanh niên
14h00 P.họp B Báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ trường về công tác Đại hội Đoàn TN Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2027  Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực Đoàn trường Đ/c Huy Hoàng VP Đoàn Thanh niên
Thứ 4 19/06/2024 8h00 P.họp A Làm việc với các đơn vị tự chủ (Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển nguồn nhân lực, Viện Đào tạo quốc tế, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Hỗ trợ khởi nghiệp khu vực trung du và miền núi phía Bắc, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học) Hiệu trưởng; các Trưởng đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển nguồn nhân lực, Viện Đào tạo quốc tế, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Hỗ trợ khởi nghiệp khu vực trung du và miền núi phía Bắc, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đ/c Hồng Linh Phòng HC-TC; các Trưởng đơn vị tự chủ
Thứ 5 20/06/2024 14h00 P.họp C Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ VB2, VLVH đợt tháng 6 năm 2024 Hội đồng theo Quyết định số 670/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 14/6/2024 Đ/c Hồng Linh Phòng Đào tạo
14h30 Họp hội đồng xét tuyển lưu học sinh đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2024  Các đ/c: Đinh Hồng Linh, 
Nguyễn Quang Hợp,
Nguyễn Văn Thông,
Phạm Văn Hạnh,
Nguyễn Tiến Long,
Nguyễn Bích Hồng
Phòng Đào tạo
14h30 P.họp A Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Cao Phương Nga Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
Thứ 6 21/06/2024            
Thứ 7 22/06/2023            
Chủ nhật 23/06/2024            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Đình Long;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 17/06/2024 ĐẾN NGÀY 23/06/2024
(Tuần thứ 25)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 17/06/2024 8h00
 
P.họp C Họp Chi ủy Chi bộ Khoa Quản lý - Luật kinh tế Chi ủy Chi bộ Khoa Quản lý - Luật kinh tế Đ/c Thủy Khoa Quản lý - Luật kinh tế
8h30 Họp Chi bộ mở rộng Khoa Quản lý - Luật kinh tế Toàn thể đảng viên, CBGV Khoa Quản lý - Luật kinh tế
Thứ 3 18/06/2024 8h00 P.họp B Làm việc với các Khoa về kết quả hoạt động KHCN năm học 2023-2024 và kế hoạch hoạt động KHCN năm học 2024-2025 Đại diện Phòng KHCN&HTQT, đại diện lãnh đạo các Khoa, Trợ lý khoa học các Khoa Đ/c Bích Hồng Phòng KHCN&HTQT
14h00 P.họp A Họp Chi ủy Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c Tiến Long Khoa Kinh tế
14h30 Họp Chi bộ Khoa Kinh tế Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế
16h00 Họp Khoa Kinh tế Toàn thể CBGV Khoa Kinh tế 
Thứ 4 19/06/2024 8h00  P.họp C Thông qua luận án tiến sĩ cấp khoa của NCS Nguyễn Văn Đông Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Đỗ Long Khoa QL-LKT
Thứ 5 20/06/2024 9h00 P.họp C Họp hội đồng thẩm định sách đã xuất bản "Community forestry, livelihoods and carbon markets in Mekong river region countries" đồng chủ biên: TS. Nguyễn Thành Vũ Các đ/c: Nguyễn Quang Hợp,
Nguyễn Việt Dũng,
Bùi Thị Minh Hằng,
Nguyễn Thị Thu Thương,
Nguyễn Thị Thu Hà
Đ/c Hợp Phòng KHCN &HTQT và Chủ biên 
14h30 P.họp B Kết nạp đảng viên mới Chi bộ Khoa QTKD  Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QTKD  Đ/c Hạnh Chi bộ Khoa QTKD
Thứ 6 21/06/2024 8h00 P.họp A

Họp Chi uỷ

Chi bộ Phòng HC-TC

Chi uỷ Chi bộ Phòng HC-TC Đ/c Huệ Phòng HC-TC
8h30 Họp Chi bộ Phòng HC-TC Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng HC-TC
9h30 Họp Phòng HC-TC Toàn thể viên chức, NLĐ Phòng HC-TC
9h00
 
P.họp B Báo cáo seminar số 1 của NCS Vũ Thị Vân Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Thủy Khoa QL-LKT
10h00 Báo cáo seminar số 2 của NCS Vũ Thị Vân Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Nương Khoa QL-LKT
Thứ 7 22/06/2024            
Chủ nhật 23/06/2024            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN