Lịch tuần 25

 16/06/2023  1442
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 19/06/2023 ĐẾN NGÀY 25/06/2023
(Tuần thứ 25)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 19/06/2023            
Thứ 3 20/06/2023 8h30 P.số 1 ĐHTN Khai mạc các hoạt động đánh giá chương trình đào tạo lần thứ 333 của AUN-QA tại Đại học Thái Nguyên Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh;
Trưởng các Phòng: Đào tạo, HC-TC, Khảo thí & ĐBCLGD, KHCN & HTQT; BCN và 04 giảng viên Khoa Marketing, TM&DL  
(Trang phục: Nam mặc áo sáng màu, quần tối mầu; Nữ mặc áo dài truyền thống)
BTC Phòng KT&ĐBCLGD
14h00 P.họp số 1 ĐHTN Tổng kết hoạt động công tác nữ và xét đề nghị khen thưởng GVT-ĐVN năm học 2022-2023 Đ/c Ngô Thị Nhung - Trưởng ban Nữ công Công đoàn Trường Trưởng ban Nữ công CĐ ĐHTN VPCĐ ĐHTN
15h00 P.102 GK1 Làm việc với sinh viên lớp K15-CLC Đại diện BGH, Đại diện lãnh đạo Viện Đào tạo quốc tế, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng CT HSSV, Trưởng phòng KH-TC, Sinh viên lớp K15-CLC Đ/c Hoàng Anh Viện ĐTQT
Thứ 4 21/06/2023 8h00-17h30 P.họp B Đánh giá ngoài chương trình đào tạo Quản trị Marketing của AUN-QA Đoàn Đánh giá ngoài; các thành phần khác theo kế hoạch AUN-QA Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 5 22/06/2023 8h00 P.số 1 ĐHTN Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng Đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng phụ trách công tác thi đua khen thưởng, chuyên viên được phân công trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng ĐHTN ĐHTN
9h00 P.101 GK1 Bế mạc đánh giá chương trình đào tạo lần thứ 333 của AUN-QA tại Đại học Thái Nguyên Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh; Trưởng các đơn vị/Phó trưởng phụ trách các đơn vị thuộc Trường; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội của Trường; toàn thể giảng viên và 50 sinh viên Khoa Marketing, TM&DL
(Trang phục: Nam giảng viên mặc áo sáng màu, quần tối mầu; Nữ giảng viên mặc áo dài truyền thống)
BTC Phòng KT&ĐBCLGD
15h00 P.họp A Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên Theo Quyết định số 541/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày 10/5/2023 Đ/c Hoàng Anh Phòng CT HSSV
Thứ 6 23/06/2023 8h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đ/c Hoàng Anh VPCĐ
14h00 P.họp A Ban Chấp hành Đảng bộ Trường làm việc với Đoàn kiểm tra công tác tổ chức và công tác cán bộ Ban Chấp hành Đảng bộ, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 193-QĐ/ĐU ngày 08/02/2023 của Đảng uỷ Trường Đ/c Tài Phòng HC-TC, Đoàn Kiểm tra
14h00 P.họp số 1 ĐHTN Hội nghị chuẩn bị nhân sự Đại hội VI Công đoàn ĐHTN (các bước 2-3-4-5 Quy trình nhân sự tham gia lần đầu) Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh Chủ tịch Trần Viết Khanh Văn phòng Đảng - Đoàn thể ĐHTN
Thứ 7 24/06/2023            
Chủ nhật 25/06/2023            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh;
- Từ ngày 19/6 đến ngày 23/6 các đ/c: Đỗ Anh Tài, Đinh Hồng Linh, Đỗ Đình Long đi công tác Trường Đại học Phát triển bền vững Eberswalde, cộng hoà liên bang Đức;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 19/06/2023 ĐẾN NGÀY 25/06/2023
(Tuần thứ 25)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 19/06/2023 8h00 P.họp A Họp xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 Toàn thể giảng viên Khoa QTKD Đ/c Hạnh Khoa QTKD
8h30 P.họp C Họp xét khen thưởng công đoàn Khoa Kinh tế BCH Công đoàn Khoa Kinh tế Đ/c Huấn BCH Công đoàn Khoa Kinh tế
15h00 P.họp A Họp xét thi đua năm học 2022-2023 Phòng CT HSSV Toàn thể CBVC Phòng CT HSSV Đ/c Thắng  Phòng CT HSSV
Thứ 3 20/06/2023 14h00 P.họp A Họp bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2022 - 2023 Khoa Quản lý - Luật kinh tế Toàn thể viên chức và người lao động Khoa Quản lý - Luật kinh tế Đ/c Thủy Khoa QL-LKT
Thứ 4  21/06/2023 8h00 P.họp A Sinh hoạt học thuật Bộ môn Kế toán tài chính Toàn thể giảng viên Bộ môn Kế toán tài chính Đ/c Hằng Kế toán tài chính
Thứ 5 22/06/2023            
Thứ 6 23/06/2023            
Thứ 7 24/06/2023            
Chủ nhật 25/06/2023            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN