Lịch tuần 25

 17/06/2022  1541
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 20/06/2022 ĐẾN NGÀY 26/06/2022
(Tuần thứ 25)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 20/06/2022 8h00 (cả ngày) P.họp A Hội thảo dự án LAB-MOVIE "Nghiên cứu
 thị trường lao động ở các trường Đại học
Việt Nam"
Các thành viên Dự án Đ/c Tài  Ban Tổ chức
P.họp B
Thứ 3 21/06/2022 8h00 P.101 GK1 Hội thảo quốc tế "Thị trường lao động sau đại dịch COVID-19: Những thay đổi và giải pháp" Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Đỗ Đình Long,
Đại diện lãnh đạo các Phòng: KHCN&HTQT, Đào tạo, CTHSSV, Viện Đào tạo Quốc tế;
Đại diện lãnh đạo các Khoa; CBGV và sinh viên được cử theo
Quyết định
Đ/c Tài  Ban Tổ chức
8h00 P.họp số 1 ĐHTN Tập huấn công tác quy hoạch cán bộ Các đ/c:
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Bùi Đức Linh
Bộ GD&ĐT VPĐU
15h00 P.họp A Ban Thường vụ Đảng ủy duyệt các văn kiện đại hội chi bộ Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2022-2025 Ban Thường vụ Đảng ủy,
Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế
Đ/c Tài VPĐU, Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế
15h00 P.số 1 ĐHTN Họp triển khai công tác Kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Nguyễn Tiến Lâm
ĐHTN ĐHTN
Thứ 4 22/06/2022 14h00 P.họp A Họp tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 Hội đồng tuyển sinh và Ban Chủ nhiệm các khoa Đ/c Linh Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội
Thứ 5 23/06/2022 8h00 P.họp B Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường thông qua Đề cương chi tiết học phần Tin học ứng dụng (khóa K19) Hội đồng theo Quyết định số 1063/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 09/11/2021; đại diện lãnh đạo Bộ môn Toán - Tin Đ/c Huy Phòng Đào tạo
9h30 Họp đánh giá xếp loại chất lượng tập thể đơn vị Các đ/c: Trần Quang Huy,
Đỗ Anh Tài,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Nguyễn Huy Hoàng,
các trưởng đơn vị thuộc trường
Phòng HC-TC
10h30 Họp Ban xây dựng cơ sở vật chất Nhà trường Ban xây dựng cơ sở vật chất Nhà trường Phòng QT-PV
14h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường Ban Chấp hành Công đoàn Đ/c Hoàng Anh VPCĐ
Thứ 5 23/06/2022 14h00 P.họp B Hội đồng thẩm định tài liệu học tập đã xuất bản của TS. Đoàn Quang Huy Các đ/c:
Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Việt Dũng,
Hoàng Thị Thu,
Nguyễn Thị Thu Thương,
Bùi Thị Minh Hằng
Đ/c Linh Phòng KHCN&HTQT, Ban biên soạn
14h30 Hội đồng thẩm định tài liệu học tập đã xuất bản của TS. Dương Thị Hương Các đ/c:
Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Việt Dũng,
Trần Huy Ngọc,
Phạm Thị Nga,
Nguyễn Thị Nội
Phòng KHCN&HTQT, Ban biên soạn
Thứ 6 24/06/2022 8h00 P.họp B Họp Hội đồng trường Kỳ họp thứ VIII Các thành viên Hội đồng trường Đ/c Tài Thư ký HĐT, thành viên Tổ giúp việc HĐT
9h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Họp Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đ/c Hoàng  VP ĐTN
10h00 P.họp B Xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 2 năm 2022 Hội đồng theo Quyết định số 745/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 20/6/2022    CTHĐ Phòng Đào tạo
10h30 Xét tốt nghiệp hệ đại học liên thông cao đẳng lên đại học VLVH Hội đồng theo Quyết định số 746/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 20/6/2022 CTHĐ
11h00 Xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ đợt 1 lần 2 năm 2022 Hội đồng theo Quyết định số 747/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 20/6/2022 CTHĐ
14h00 P.họp A Làm việc với Đoàn Kiểm tra Đảng ủy ĐHTN về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Kết luận số 21-KL/TW, Kết luận số 01-KL/TW và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc lãnh đạo triển khai thực hiện các Đề án của Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025 Đoàn Kiểm tra, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Hiệu trưởng, Văn phòng Đảng ủy Trưởng đoàn kiểm tra VPĐU
Thứ 7 25/06/2022 7h30 P.101 GK1 Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2022-2025 Đại biểu mời,
Ban Thường vụ Đảng ủy, các Bí thư Chi bộ, toàn thể đảng viên chi bộ Khoa Kinh tế
Đoàn Chủ tịch Chi bộ Khoa Kinh tế
Chủ nhật 26/06/2022            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
- Đề nghị các Ban xây dựng Đảng, Hội đồng trường, các Chi bộ và các tổ chức đoàn thể nộp Báo cáo kết quả công tác tháng 6/2022 (bao gồm cả kết quả dự kiến đạt được); Phương hướng công tác tháng 7/2022 về Văn phòng Đảng ủy trước 10h00 thứ 4 (ngày 22/6/2022), bản mềm gửi về địa chỉ email: vpdanguy@tueba.edu.vn;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 20/06/2022 ĐẾN NGÀY 26/06/2022
(Tuần thứ 25)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2  20/06/2022 8h00 P.301 GK1 Toạ đàm “Năng lực hội nhập công dân toàn cầu” Diễn giả TS. Nguyễn Thanh Tùng; lãnh đạo Viện ĐTQT, toàn thể sinh viên Viện Đào tạo quốc tế, đại diện sinh viên các Khoa theo danh sách đăng ký, các sinh viên quan tâm tới chương trình Đ/c Hằng Viện Đào tạo quốc tế
8h00  P.họp C Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Quản lý và CSC Toàn thể giảng viên Bộ môn Quản lý và CSC Đ/c Thủy Bộ môn Quản lý và CSC
8h00  P.208 GK2 Sinh hoạt chuyên môn và họp Bộ môn Kế toán tài chính Toàn thể CBGV Bộ môn Kế toán Tài chính Đ/c Hằng Bộ môn KTTC
8h00 P.311 Nhà LV-NC Họp xét thi đua năm học 2021-2022 Phòng KT&ĐBCLGD Tập thể cán bộ Phòng KT&ĐBCLGD Đ/c Việt Anh Phòng KT&ĐBCLGD
14h00 P.511 Nhà LV-NC Họp xét thi đua năm học 2021-2022 Khoa Marketing, TM&DL Toàn thể CBGV Khoa Marketing, TM&DL Đ/c Gấm Khoa Marketing, TM&DL
14h00 P.411 Nhà LV-NC Sinh hoạt chuyên môn và họp Bộ môn Kiểm toán
Toàn thể giảng viên Bộ môn Kiểm toán
Đ/c Kim Anh Bộ môn Kiểm toán
Thứ 3 21/06/2022 08h00 (cả ngày) P.họp B Nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Kế toán Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định và các chủ nhiệm đề tài Đ/c Phương Khoa Kế toán
8h00  P.414 Nhà LV-NC Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Ngân hàng Toàn thể giảng viên Bộ môn Ngân hàng Đ/c Hà Nga Bộ môn Ngân hàng
15h30 P.họp A Họp xét thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 Phòng Đào tạo Toàn thể CBVC Phòng Đào tạo Đ/c Hợp Phòng Đào tạo
14h00 P.họp C   Họp xét thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 Phòng QT-PV Toàn thể CBVC Phòng QT-PV Đ/c Việt Anh Đ/c Mai
Thứ 4  22/06/2022 8h00  P.họp A Họp Bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 Toàn thể CBGV Khoa Ngân hàng - Tài chính Đ/c Thu Khoa NH-TC
8h00  P.họp B  Họp xét thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 Khoa QTKD Toàn thể CBGV Khoa QTKD Đ/c Hạnh Khoa QTKD
Thứ 5
23/06/2022
7h30 P.410 Nhà LV-NC Họp xét thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 Khoa Kinh tế Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa Kinh tế Đ/c Nhung Khoa Kimh tế
8h30  P.411 Nhà LV-NC Họp xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 Khoa Kế toán   Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa Kế toán Đ/c Phương Khoa Kế toán
13h30 P.họp C   Họp xét thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 Khoa QL-LKT Toàn thể CBVC Khoa Quản lý - Luật Kinh tế Đ/c Vân Khoa QL-LKT
16h00 P.họp B Báo cáo chuyên đề Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Hoàng Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Tài Trợ lý KH&ĐT Khoa QL-LKT
Thứ 6
24/06/2022
           
Thứ 7
25/06/2022
           
Chủ nhật 26/06/2022            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN