Lịch tuần 24

 07/06/2024  1475
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 10/06/2024 ĐẾN NGÀY 16/06/2024
(Tuần thứ 24)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2  10/06/2024 14h00 P.họp A Giao ban công tác tháng 6/2024 Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu;
Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường; Kế toán trưởng
Đ/c Hồng Linh Phòng KH-TC
Thứ 3 11/06/2024 14h00 P.họp A Họp HĐTS đại học chính quy năm 2024 duyệt phương án đủ điều kiện xét tuyển (lần 1) đối với thí sinh đăng ký theo phương thức xét tuyển sớm  HĐTS theo Quyết định số 441/QĐ-ĐHKT&QTKD-NCXH ngày 26/4/2024 Đ/c Hồng Linh Ban Thư ký HĐTS
14h00 P.họp B Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng thuộc đề tài KH&CN cấp Bộ: “Đánh giá năng suất lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên" của Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đắc Dũng Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Phương Hữu Khiêm,
Nguyễn Thị Thuý Vân,
Trần Văn Quyết,
Nguyễn Thành Vũ
Đ/c Long Phòng KHCN&HTQT; Nhóm nghiên cứu
15h00 P.họp B Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: “Đánh giá năng suất lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên" của Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đắc Dũng Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Việt Dũng,
Nguyễn Thị Thuý Vân,
Phạm Quốc Chính,
Phạm Văn Hạnh,
Mai Anh Khoa,
Trần Văn Quyết
Đ/c Long Phòng KHCN&HTQT; Nhóm nghiên cứu
Thứ 4 12/06/2024 8h00 P.họp B Họp giao ban Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên và rà soát các nội dung công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2027 Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên và các Tiểu ban thực hiện Đại hội Đ/c Huy Hoàng VP Đoàn TN
13h30 P.họp A Họp Ban Thường vụ Công đoàn Ban Thường vụ Công đoàn Đ/c Hoàng Anh VPCĐ
14h00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng Ban Chấp hành Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
14h00 P.họp B Họp Tổ truyền thông và tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 Đ/c Đinh Hồng Linh, 
Ban Chủ nhiệm Khoa, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế; Tổ truyền thông và tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2024
Đ/c Hồng Linh Trung tâm Đào tạo theo NCXH
Thứ 5 13/06/2024 8h00 (cả ngày) P.họp B Kiểm tra và nghiệm thu khối lượng hoàn thành các nhiệm vụ KH&CN 6 tháng đầu năm 2024 Hội đồng theo Quyết định Đ/c Hoàng Anh Phòng KHCN&HTQT và Nhóm nghiên cứu
13h30 Hội trường Trung tâm Số  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2024 Ủy viên BCH Công đoàn Trường; Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; Kế toán, Thủ quỹ, Văn phòng Công đoàn Trường Công đoàn ĐHTN Công đoàn ĐHTN
Thứ 6 14/06/2024 8h00 P.số 1 ĐHTN 'Dự Lễ khởi công Dự án bước 3 và kế hoạch triển khai hệ thống quản trị ĐHTN 'Các đ/c: Bùi Nữ Hoàng Anh, 
Đoàn Mạnh Hồng,
Bùi Đức Linh,
Nguyễn Thị Kim Anh
ĐHTN ĐHTN
15h00 P.họp A Họp Hội đồng Kỷ luật HSSV Theo Quyết định số 193/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 12/3/2024 Đ/c Hoàng Anh Phòng CT HSSV
15h30 Họp Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện HSSV Theo Quyết định số 27/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 10/01/2024
Thứ 7 15/06/2023            
Chủ nhật 16/06/2024            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 10/06/2024 ĐẾN NGÀY 16/06/2024
(Tuần thứ 24)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 10/06/2024 13h00 P.101 GK1 Tổ chức Đại hội Liên chi Khoa Quản lý - Luật kinh tế, nhiệm kỳ 2024-2027 BCH Liên chi Đoàn Khoa Quản lý - Luật kinh tế Đ/c Hiếu BCH Liên chi Khoa QL-LKT
Thứ 3 11/06/2024 7h30 P.họp A Họp Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán   Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán  Đ/c Phương Khoa Kế toán
8h00 Họp Chi bộ Khoa Kế toán  Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán
10h00 Họp Khoa Kế toán  Toàn thể giảng viên Khoa Kế toán 
8h00 P.họp B Họp Chi ủy Chi bộ Khoa NH-TC Chi ủy Cho bộ Khoa NH-TC Đ/c Thu Nga Khoa NH-TC
8h30 Họp Chi bộ Khoa NH-TC Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa NH-TC
10h00 Họp Khoa Ngân hàng - Tài chính Toàn thể CBGV Khoa NH-TC
8h00 P.họp C Họp Chi bộ Phòng Đào tạo Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo Đ/c Hợp Phòng Đào tạo
9h30 Họp phòng Đào tạo Toàn thể CBVC Phòng Đào tạo
13h00 P.101 GK1 Tổ chức Đại hội Liên chi đoàn Khoa Kế toán, nhiệm kỳ 2024-2027 BCH Liên chi Đoàn Khoa Kế toán Đ/c Bích BCH Liên chi Khoa Kế toán
Thứ 4 12/06/2024 8h00 P.họp A Họp Chi ủy Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c Tiến Long Khoa Kinh tế
8h30 Họp Chi bộ Khoa Kinh tế Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế
10h00 Họp khoa Kinh tế Toàn thể CBGV Khoa Kinh tế 
Thứ 5 13/06/2024 8h00 P.họp C Họp Chi bộ Khoa QTKD Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QTKD Đ/c Hạnh Khoa QTKD
9h30 Họp Khoa QTKD Toàn thể CBGV Khoa QTKD
8h30 P.họp A Lễ kết nạp đảng viên mới Đại biểu mời, toàn thể đảng viên Chi bộ khoa Marketing,TM&DL, quần chúng ưu tú được kết nạp Đ/c Hà Khoa Marketing, TM&DL
9h00 Họp Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL
10h00 Họp khoa Marketing, TM&DL Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Marketing, TM&DL
8h00 Văn phòng Trung tâm TT-TV Họp Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm TT-TV Đ/c Việt Anh Đ/c Vân
9h00 Họp Trung tâm Thông tin - Thư viện Toàn thể CBVC Trung tâm TT-TV Đ/c Vân Anh
14h00 P.họp A Lễ kết nạp đảng viên mới Đại biểu mời, toàn thể đảng viên Chi bộ Viện ĐTQT, quần chúng ưu tú được kết nạp Đ/c Vũ Viện Đào tạo quốc tế
15h00 Họp Chi bộ Viện Đào tạo quốc tế  toàn thể đảng viên Chi bộ Viện ĐTQT
Thứ 6 14/06/2024 8h30 P.họp A Hội thảo cấp Khoa "Phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên"   Toàn thể giảng viên Khoa Kế toán và các đối tượng quan tâm Đ/c Phương Khoa Kế toán
14h00 P. họp B Tổ chức Đại hội Chi đoàn Phòng ban, nhiệm kỳ 2024-2027 Đại biểu khách mời, BCH Chi đoàn Phòng ban  BCH Chi đoàn Phòng ban BCH Chi đoàn Phòng ban
Thứ 7 15/06/2024            
Chủ nhật 16/06/2024            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN