Lịch tuần 23

 31/05/2024  1447
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 03/06/2024 ĐẾN NGÀY 09/06/2024
(Tuần thứ 23)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2  03/06/2024 14h00 P.họp A Họp Ban Nữ công Công đoàn Trường Ban Nữ công Công đoàn Trường, Tổ trưởng nữ công các Công đoàn bộ phận Đ/c Nhung VPCĐ
15h30 P.số 1 ĐHTN  Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN, nhiệm kỳ 2020-2025 Bí thư Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ĐU ĐHTN ĐU ĐHTN
Thứ 3 04/06/2024 14h00 P.họp A Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học: “Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến tính bền vững của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, mã số ĐH2022-TN08-03” của Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Kim Dư Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Việt Dũng,
Hoàng Thị Thu,
Nguyễn Thị Thu Thương,
Vũ Thị Hậu,
Hà Thị Thanh Nga,
Đặng Trung Kiên
Đ/c Long Phòng KHCN&HTQT; Nhóm nghiên cứu
15h30 Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học: “Phân tích mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận thông qua đầu tư vào Quỹ hoán đổi danh mục - ETF (Exchange Traded Fund) trên thị trường chứng khoán Việt Nam, mã số ĐH2022-TN08-10” của Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Trung Kiên Các đ/c:
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Nguyễn Việt Dũng,
Hoàng Thị Thu,
Phạm Văn Hạnh,
Hà Thị Thanh Nga,
Nguyễn Đắc Dũng,
Hà Thị Thanh Hoa
Đ/c Hoàng Anh Phòng KHCN&HTQT; Nhóm nghiên cứu
Thứ 4 05/06/2024 8h00 P.họp A Đảng uỷ ĐHTN kiểm tra việc lãnh đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và phát huy hiệu quả Đoàn kiểm tra; Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ làm công tác đảng, lãnh đạo các đơn vị liên quan Đ/c Long Bộ phận giúp việc của Đảng uỷ
Thứ 5 06/06/2024 8h00 P.họp A Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đ/c Đỗ Long Bộ phận giúp việc của Đảng uỷ
9h00 Xây dựng Nghị quyết công tác tháng 6/2024 Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
Thứ 6 07/06/2024 14h00 P.họp B Họp Hội đồng khoa học sáng kiến Hội đồng theo Quyết định số 550/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 20/5/2024 Đ/c Hồng Linh Phòng KHCN&HTQT
15h30 P.họp B Bàn giao Kế hoạch đào tạo và Khối lượng giảng dạy dự kiến năm học 2024-2025 Đ/c Đinh Hồng Linh;
lãnh đạo Phòng Đào tạo; đại diện lãnh đạo các Phòng: KH-TC, HC-TC; Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo theo NCXH; Trưởng các Khoa; Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa
Đ/c Hồng Linh Phòng Đào tạo
Thứ 7 08/06/2023 7h30 (cả ngày) Các P.206, 207, 306, 307, 308, 305 GK3 Bảo vệ luận văn, đề án tốt nghiệp thạc sĩ đợt 1 lần 3 năm 2024 Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
Chủ nhật 09/06/2024 7h30 (cả ngày) Các P. 306, 307, 308 GK3 Bảo vệ đề cương luận văn, đề án thạc sĩ K19 Đợt 2 Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
Ghi chú: '- Trực tiếp dân: đ/c Đinh Hồng Linh;
- Từ ngày 08/6/2024 đến ngày 09/6/2024 Nhà trường tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên K17 tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh
             
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 03/06/2024 ĐẾN NGÀY 09/06/2024
(Tuần thứ 23)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 03/06/2024 8h00 P. họp C Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Kinh tế học Toàn thể GV Bộ môn Đ/c Lan Anh Bộ môn Kinh tế học
8h00 P.họp B Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị, viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024 Khoa NH-TC  Toàn thể  CBGV Khoa Ngân hàng - Tài chính Đ/c Thu Nga Khoa NH-TC
8h30 VPK Kinh tế Họp Bộ môn Thông tin & Phân tích kinh tế Toàn thể GV Bộ môn Đ/c Hảo Bộ môn Thông tin & Phân tích kinh tế
9h00 VP Viên NCKT Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị, viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024 Toàn thể viên chức, người lao động Viện NCKT và Phát triển NNL Đ/c Nam Viện NCKT và Phát triển NNL
14h00 P.họp B Họp hội đồng thẩm định giáo trình cấp Khoa cho giáo trình "Lý thuyết xác suất thống kê và ứng dụng" của Chủ biên: TS. Trần Thị Mai, TS. Phạm Hồng Trường Các đ/c:
Nguyễn Thị Nhung,
Nguyễn Thị Lan Hương,
Nguyễn Quỳnh Hoa,
Đinh Diệu Hằng,
Trần Thanh Tùng
Đ/c Nhung Phòng KHCN &HTQT và Chủ biên 
Thứ 3 04/06/2024 8h00 P.họp A  Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị, viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024 Khoa Kế toán  Toàn thể viên chức, người lao động Khoa Kế toán Đ/c  Phương Khoa
Kế toán
8h00 P. họp B Đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động và tập thể Khoa Kinh tế, năm học 2023-2024 Toàn thể giảng viên Khoa Kinh tế Đ/c Tiến Long  Khoa Kinh tế
8h00 P.họp C Họp xét đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, viên chức và người lao động năm học 2023-2024 Toàn thể viên chức, người lao động Phòng Công tác HSSV Đ/c Thắng Phòng CT HSSV
14h00 P.họp B Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Chi đoàn Khoa KHCB Đại biểu mời, toàn thể đoàn viên Chi đoàn Khoa KHCB Đ/c Bính Chi đoàn Khoa KHCB
14h00 P.họp C Họp xét đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức & người lao động Khoa QTKD  Toàn thể CBGV Khoa QTKD  Đ/c Hạnh Khoa QTKD
Thứ 4 05/06/2024 8h00 P.họp B Triển khai đánh giá, xếp loại tập thể, viên chức Trung tâm TT-TV năm học 2023 - 2024 Toàn thể CBVC Trung tâm TT-TV Đ/c Việt Anh Đ/c Hường
8h00 P.họp C Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị, viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024 Toàn thể  viên chức và người lao động Khoa Quản lý - Luật kinh tế Đ/c Thủy Khoa Quản lý - Luật kinh tế
14h00 P.họp A Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị, viên chức và NLĐ năm học 2023-2024 Toàn thể CBGV Khoa KHCB  Đ/c Trường Khoa KHCB
14h00 P.họp B Đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động và tập thể Phòng KH-TC năm học 2023-2024 Toàn thể viên chức, người lao động Phòng Kế hoạch - Tài chính Đ/c Trinh Phòng KH-TC
Thứ 5 06/06/2024 8h00 P.họp B Đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động và tập thể Phòng KHCN&HTQT năm học 2023-2024 Toàn thể viên chức, người lao động Phòng KHCN&HTQT Đ/c Hồng Phòng KHCN&HTQT
13h00 P.101 GK1 Đại hội Liên chi đoàn Viện Đào tạo quốc tế, nhiệm kỳ 2024-2027 BCH Liên chi đoàn Viện đào tạo quốc tế Đ/c Thúy Ngân BCH Liên chi Khoa Marketing, TM & DL
14h00 P.họp A Nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2024 - Khoa QTKD Hội đồng theo Quyết định Đ/c Giang Khoa QTKD
Thứ 6 07/06/2024 8h00 P.họp B Hội thảo cấp Khoa Kế toán: "Quản lý tài chính tại các BV công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên: Thực trạng và giải pháp" Toàn thể giảng viên Khoa Kế toán và các đối tượng quan tâm Đ/c Phương Khoa Kế toán
13h00 P.101 GK1 Đại hội Liên chi đoàn Khoa
Marketing, TM & DL, nhiệm kỳ 2024-2027
BCH Liên chi đoàn Khoa Marketing, TM & DL Đ/c Tiến Thành BCH Liên chi Viện Đào tạo quốc tế
14h00 P.họp A Hội thảo cấp Khoa Kế toán: "Cải cách thủ tục hành chính thuế tỉnh Thái Nguyên: Góc nhìn từ các doanh nghiệp" Toàn thể giảng viên Khoa Kế toán và các đối tượng quan tâm Đ/c Phương Khoa Kế toán
15h30 P. 211 Nhà LV-NC Họp Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính Đ/c Trinh Phòng 
Kế hoạch - Tài chính
Thứ 7 08/06/2024            
Chủ nhật 09/06/2024 13h00 P.101 GK1 Đại hội đại biểu Liên chi đoàn Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2027  Đại biểu, BCH Liên chi đoàn, đại biểu được triệu tập Đ/c Bạch Diệp BCH Liên chi đoàn Khoa Kinh tế
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN