Lịch tuần 23

 02/06/2023  1718
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 05/06/2023 ĐẾN NGÀY 11/06/2023
(Tuần thứ 23)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 05/06/2023 14h30 P.201 Nhà LV-NC Họp Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH sinh viên đợt 1 năm 2023 thuộc lĩnh vực nâng cao các hoạt động của Nhà trường Các đ/c:
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Nguyễn Việt Dũng,
Đặng Quỳnh Trinh,
Phạm Minh Hoàng,
Nguyễn Thành Vũ,
Đặng Tất Thắng,
Phan Minh Huyền
Đ/c Hoàng Anh Phòng KHCN & HTQT, nhóm nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn
14h00 P.họp C Họp Ban nữ công Công đoàn Trường Tổ Trưởng Nữ công các Công đoàn bộ phận Đ/c Tình VPCĐ
Thứ 3 06/06/2023 8h00 P.họp A Làm việc với Đoàn kiểm tra Đảng uỷ ĐHTN Đoàn Kiểm tra, Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ làm công tác Đảng Đ/c Tài VPĐU
8h30 P.họp B Tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Cao Thị Thanh Phượng Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
14h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Ban Chấp hành Đảng bộ, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 193-QĐ/ĐU ngày 08/02/2023 của Đảng uỷ Trường Đ/c Tài VPĐU, Đoàn Kiểm tra
Thứ 4 07/06/2023 14h00 P.họp A Họp xác định số lượng người làm việc tại các đơn vị phòng/trung tâm chức năng của Trường Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị phòng/trung tâm chức năng Đ/c Hoàng Anh Phòng HC-TC
Thứ 5 08/06/2023 8h00 P.số 1 ĐHTN Hội nghị giao ban Đảng uỷ Đại học Thái Nguyên Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Đinh Hồng Linh
BTĐU ĐHTN VPĐU ĐHTN
14h00 P.họp A Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường  Ban Thường vụ Công đoàn Trường  Đ/c Hoàng Anh VPCĐ
14h30 Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường mở rộng Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch các Công đoàn bộ phận
14h00 P.họp B Bàn giao Kế hoạch đào tạo và Khối lượng giảng dạy dự kiến năm học 2023-2024 Đ/c Đinh Hồng Linh; lãnh đạo Phòng Đào tạo; đại diện lãnh đạo các Phòng KH-TC, HC-TC; Trưởng các Khoa; Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa Đ/c Hồng Linh Phòng Đào tạo
15h30 Họp xét tốt nghiệp hệ phi chính quy Theo Quyết định  CTHĐ Phòng Đào tạo
Thứ 6 09/06/2023 8h00 P.101 GK1 Chương trình “Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm, định hướng, khởi nghiệp năm 2023” Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh;
Đdlđ: các Khoa chuyên môn, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác HSSV; Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV; Sở Lao động Thương binh và xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên; Các doanh nghiệp; Sinh viên được triệu tập
BTC Phòng Công tác HSSV
10h00 P.họp B  Thực hiện bước 1 Quy trình bổ nhiệm Viện trưởng Viện NCKT và Phát triển nguồn nhân lực Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng HC-TC Đ/c Hồng Linh Tổ công tác
14h00 P.họp B Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2021: “Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Mã số: ĐH2021-TN08-05
Chủ nhiệm đề tài: TS. Phùng Trần Mỹ Hạnh
Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Việt Dũng, 
Nguyễn Thành Vũ, 
Phạm Văn Hạnh, 
Nguyễn Quang Hợp, 
Bùi Thị Minh Hằng, 
Nguyễn Tiến Long
Đ/c Đỗ Long Phòng KHCN & HTQT; Nhóm nghiên cứu đề tài
15h00 Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2021: “Tác động của xây dựng nông thôn mới đến phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc, Việt Nam", Mã số: ĐH2021-TN08-01
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Nội
Các đ/c: Đỗ Đình Long, 
Bùi Nữ Hoàng Anh, 
Nguyễn Việt Dũng,
Đinh Thị Tuyết, 
Trần Đình Tuấn, 
Ngô Thị Mỹ, 
Trần Huy Ngọc
Thứ 7 10/06/2023            
Chủ nhật 11/06/2023            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Đình Long;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 05/06/2023 ĐẾN NGÀY 11/06/2023
(Tuần thứ 23)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 05/06/2023 8h00 P.311 Nhà
LV-NC
Họp Chi bộ và họp Phòng KT&ĐBCLGD Đ/c Đinh Hồng Linh,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng KT & ĐBCLGD
Đ/c Việt Anh Phòng  KT&ĐBCLGD
8h00 P.101 GK1 Triển khai kế hoạch học phần thực tập môn học cho hệ Đại học chính quy K17 Khoa Kế toán BCN Khoa Kế toán, giảng viên và sinh viên có tên trong Quyết định; Sinh viên các lớp K17 Kế toán kiểm toán, K17 Kế toán A, K17 Kế toán B và K17 Kế toán C Đ/c Nga Khoa Kế toán
9h00 BCN Khoa Kế toán, giảng viên và sinh viên có tên trong Quyết định; Sinh viên các lớp K17 Kế toán D, K17 Kế toán E và K17 Kế toán F
14h00 P.101 GK1 Giao đề tài Thực tập môn học cho sinh viên các lớp K17 TCNH BCN Khoa, toàn thể các giảng viên được phân công và Sinh viên đi thực tập theo Quyết định Đ/c Thu Nga Khoa NH-TC
14h00 P 202,203 - GK2  Chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K16 Luật kinh tế đạ học chính quy Bộ môn Luật kinh tế và các sinh viên đăng ký làm khóa luận  Đ/c Thủy Bộ môn Luật kinh tế
14h00 P.họp B  Thông qua Luận án tiến sĩ ở Khoa chuyên môn của NCS Nguyễn Thị Hương Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Tài Khoa QL-LKT
14h00 P.họp A Họp Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán    Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán  Đ/c Phương Khoa Kế toán
14h30  Họp Chi bộ Khoa Kế toán  Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán
Thứ 3 06/06/2023            
Thứ 4  07/06/2023 14h00  P.họp B Họp Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH sinh viên đợt 1 năm 2023 thuộc lĩnh vực Kế toán Các đ/c:
Đỗ Thị Thúy Phương,
Nguyễn Việt Dũng,
Đặng Quỳnh Trinh,
Đàm Phương Lan,
Nguyễn Thị Tuân,
Nguyễn Thị Lan Anh,
Nguyễn Thị Kim Anh
Đ/c Phương Phòng KHCN & HTQT, nhóm nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn
15h00 P.họp C Họp Chi bộ Phòng CTHSSV Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng CT HSSV
Đ/c Thắng Phòng CT HSSV
16h00 Họp Phòng CTHSSV Toàn thể CBVC Phòng CT HSSV
Thứ 5 08/06/2023 8h00  P.họp C Họp Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH sinh viên đợt 1 năm 2023 thuộc lĩnh vực Quản trị kinh doanh Các đ/c:
Ngô Thị Hương Giang,
Nguyễn Việt Dũng,
Đặng Quỳnh Trinh,
Hà Thị Thanh Hoa,
Dương Thanh Hà
Đ/c Giang Phòng KHCN & HTQT, nhóm nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn
8h00 P.201 Nhà LV-NC Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Kế toán tài chính Toàn thể giảng viên  Bộ môn Kế toán tài chính Đ/c Hằng  Bộ môn Kế toán tài chính
7h30 P.họp B Họp Chi uỷ Khoa Ngân hàng - Tài chính Chi uỷ Khoa Ngân hàng - Tài chính Đ/c Thu Nga Khoa NH-TC
8h00 Kết nạp đảng viên, họp Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính Khách mời; toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính
9h30 Họp Khoa Ngân hàng - Tài chính Toàn thể CBGV Khoa Ngân hàng - Tài chính
8h00 P.họp A Họp Chi ủy Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c Tiến Long Khoa Kinh tế
8h30 Họp Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế
10h00 Họp Khoa Kinh tế  Toàn thể giảng viên Khoa Kinh tế 
14h00 P.họp C Họp Chi bộ Viện Đào tạo Quốc tế Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Viện ĐTQT
Đ/c Vũ Viện ĐTQT
Thứ 6 09/06/2023 8h00 P.họp A Họp Chi bộ Khoa QTKD Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QTKD
Đ/c Hạnh Khoa QTKD
8h00 P.họp B Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Tài chính Toàn thể giảng viên Bộ môn Tài chính Đ/c Hậu Bộ môn Tài chính
8h00 P.họp C Họp Bộ môn Ngân hàng  Toàn thể giảng viên Bộ môn Ngân hàng Đ/c Hà Nga Bộ môn Ngân hàng
14h00 P.họp A Họp Chi bộ Phòng KH-TC Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KH-TC
Đ/c Trinh Phòng KH-TC
Thứ 7 10/06/2023 8h00 P.họp A   Thông qua Luận án tiến sĩ ở Khoa chuyên môn NCS Zhang Hai Ruo  Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Hợp Khoa QL-LKT
Chủ nhật 11/06/2023            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN