Lịch tuần 23

 03/06/2022  1643
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 06/06/2022 ĐẾN NGÀY 12/06/2022
(Tuần thứ 23)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 06/06/2022 10h00 P.họp B Họp hội đồng thẩm định sách đã xuất bản "Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên" Chủ biên: TS. Phạm Thị Minh Nguyệt  Các đ/c:
Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Việt Dũng,
Phạm Thị Thanh Mai,
Nguyễn Tiến Long,
Đàm Thanh Thủy
Đ/c Linh Phòng KHCN & HTQT và Ban biên soạn
Thứ 3 07/06/2022 8h30 P.số 01 ĐHTN Họp Hội đồng ĐHTN quý II/2022  Đ/c Đỗ Anh Tài Đ/c Quang ĐHTN
8h00 P.họp A Tổng kết giải thể thao CBVC người lao động ĐHTN Toàn thể vận động viên tham dự giải, Ban Chấp hành Công đoàn trường, Chủ tịch các CĐBP Đ/c Hoàng Anh VPCĐ
9h00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường mở rộng Ban Chấp hành Công đoàn trường, Chủ tịch các CĐBP
13h30 P.họp C Chấm thi kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên Theo Quyết định Đ/c Long Trung tâm NN-TH
14h00 P.họp số 01 ĐHTN Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 5 khóa XIII Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Trần Quang Huy
ĐU ĐHTN ĐU ĐHTN
14h00 P.họp A Họp Ban Chỉ đạo và Đoàn Kiểm tra sinh viên ngoại trú năm học 2021-2022 Theo QĐ số 632/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV Đ/c Hoàng Anh Phòng CT HSSV
Thứ 4 08/06/2022 8h00 P.họp B Họp Ban Nữ công Ban Nữ công, Tổ trưởng nữ công các CĐBP Đ/c Hảo VPCĐ
8h00 P.họp số 01 ĐHTN Họp Hội đồng tuyển sinh và Ban Thư ký thuộc Hội đồng tuyển sinh sau đại học, đợt tuyển sinh tháng 5 năm 2022 Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Quang Hợp 
ĐHTN ĐHTN
14h00 P.họp A Hội nghị rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Đ/c Tài Tổ công tác
16h30 Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Giám hiệu; Trưởng các tổ chức đoàn thể cấp Trường; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó các đơn vị
Thứ 5 09/06/2022 8h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành Đảng bộ kiện toàn Phó Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020-2025 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đ/c Tài VPĐU 
8h30  Hội nghị rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 Ban Chấp hành Đảng bộ,Hiệu trưởng, Trưởng các tổ chức đoàn thể cấp Trường Tổ công tác
10h00 Hội nghị rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Tổ công tác
10h30 P.họp A

- Họp Ban soạn thảo Danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí tại Trường ĐHKT&QTKD;

- Họp Ban soạn thảo danh mục và thời hạn chuyển đổi vị trí công tác tại Trường ĐHKT&QTKD

Các đ/c:
Đỗ Anh Tài,

Trần Quang Huy,
Đinh Hồng Linh,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Đỗ Đình Long,
Hoàng Thị Huệ,
Nguyễn Tiến Lâm,

Đặng Quỳnh Trinh
Lưu Thị Phương Thảo

Đ/c Tài Phòng HC-TC
14h00 P.họp A Tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Phạm Hoài Nam Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
Thứ 6 10/06/2022 8h00 P.họp B Khai mạc đợt Khảo sát chính thức 03 CTĐT: Kinh tế đầu tư, Kế toán, Tài chính doanh nghiệp Trung tâm KĐCLGD – ĐHĐN, Đoàn đánh giá ngoài; Đại diện ĐHTN; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu; Trưởng các Phòng, Trung tâm; Trưởng các đoàn thể; Hội đồng tự đánh giá 03 CTĐT, Phòng KT&ĐBCLGD Hiệu trưởng, Trưởng Đoàn đánh giá ngoài Phòng Khảo thí & ĐBCLGD; Các khoa: Kinh tế, NH-TC, Kế toán
9h30 P.họp B Khảo sát chính thức 03 CTĐT: Kinh tế đầu tư, Kế toán, Tài chính doanh nghiệp theo kế hoạch Đoàn đánh giá ngoài; Ban Giám hiệu; Hội đồng tự đánh giá 03 CTĐT Trưởng Đoàn đánh giá ngoài Phòng Khảo thí & ĐBCLGD; Các khoa: Kinh tế, NH-TC, Kế toán
Thứ 7 11/06/2022 7h30-18h00 P.họp B, P306, P307, P308 nguyên đơn GK2 Khảo sát chính thức 03 CTĐT: Kinh tế đầu tư, Kế toán, Tài chính doanh nghiệp theo kế hoạch Đoàn đánh giá ngoài; Ban Giám hiệu; Hội đồng tự đánh giá 03 CTĐT
Các đối tượng tham gia phỏng vấn
Trưởng Đoàn đánh giá ngoài Phòng Khảo thí & ĐBCLGD; Các khoa: Kinh tế, NH-TC, Kế toán
Chủ nhật 12/06/2022 7h30-18h00 P.họp B Khảo sát chính thức 03 CTĐT: Kinh tế đầu tư, Kế toán, Tài chính doanh nghiệp theo kế hoạch Đoàn đánh giá ngoài; Ban Giám hiệu; Hội đồng tự đánh giá 03 CTĐT Trưởng Đoàn đánh giá ngoài Phòng Khảo thí & ĐBCLGD; Các khoa: Kinh tế, NH-TC, Kế toán
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Đình Long;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 06/06/2022 ĐẾN NGÀY 12/06/2022
(Tuần thứ 23)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2  06/06/2022 7h30 P.họp C Triển khai các công việc cuối năm học 2021-2022 Khoa KHCB Chi ủy, BCN, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN Chi đoàn, Trưởng các Bộ môn, Phó Trưởng các Bộ môn, các trợ lý Đ/c Trường Chi ủy;
BCN Khoa;
HĐ Thi đua, Khen thường Khoa KHCB
8h00  P.họp A Họp Chi bộ Khoa QTKD Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên chi bộ Khoa QTKD
Đ/c Hạnh Khoa QTKD
9h30 Họp Khoa QTKD Toàn thể CBGV Khoa QTKD
14h00 P.họp B Họp xét phân loại CBVC Phòng KT&ĐBCLGD năm học 2021-2022 Toàn thể CBVC
Phòng KT&ĐBCLGD
Đ/c Việt Anh Phòng KT&ĐBCLGD
14h00  P.họp C Họp Bộ môn QTKD thông qua đề cương CDIO (K19) Toàn thể giảng viên Bộ môn QTKD Đ/c Giang Khoa QTKD
Thứ 3 07/06/2022 8h00  P.họp C Họp Bộ môn QTKD thông qua đề cương CDIO (K19) Toàn thể giảng viên Bộ môn QTKD Đ/c Giang Khoa QTKD
8h00 P.họp B Họp Bộ môn NLKT Toàn thể giảng viên Bộ môn NLKT Đ/c Lan Anh Bộ môn NLKT
14h00 P.103 GK1 Họp Bộ môn Kế toán tài chính Toàn thể giảng viên Bộ môn Kế toán tài chính Đ/c Hằng Bộ môn Kế toán tài chính
14h00 P.họp B Họp Chi bộ Trung tâm Đào tạo theo NCXH Đ/c Đinh Hồng Linh;
Toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Đào tạo theo NCXH
Đ/c Chúc  Trung tâm Đào tạo theo NCXH
15h30 Họp Trung tâm Đào tạo theo NCXH Toàn thể CBVC Trung tâm Đào tạo theo NCXH
Thứ 4  08/06/2022 7h30 P.101 GK1 Họp Chi bộ Khoa KHCB mở rộng Đ/c Đỗ Đình Long,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa KHCB;
toàn thể viên chức và NLĐ Khoa KHCB
Đ/c Trường Chi bộ Khoa KHCB
9h00 P.101 GK1 Thực hiện đánh giá xếp loại chất lượng tập thể đơn vị, viên chức và người lao động năm học 2021-2022 Toàn thể viên chức và NLĐ Khoa KHCB Đ/c Trường Khoa KHCB
08h30 P.họp C Họp xét phân loại CBVC Bộ môn Thông tin và Phân tích kinh tế năm học 2021-2022 Toàn thể CBGV Bộ môn Thông tin và Phân tích kinh tế Trưởng Bộ môn Bộ môn Thông tin và Phân tích kinh tế
8h30 P.họp A Họp xét phân loại CBVC Phòng QT-PV năm học 2021-2022 Toàn thể CBVC người lao động Phòng QT-PV Đ/c Việt Anh Phòng QT-PV
14h00 VP Khoa QTKD Họp xét phân loại cán bộ giảng viên năm học 2021-2022 Toàn thể CBGV Khoa QTKD Đ/c Hạnh Khoa QTKD
14h30 P.309 Nhà LV-NC Họp Chi bộ Phòng KHCN&HTQT Đ/c Đỗ Anh Tài,
Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KHCN&HTQT
Đ/c Hồng Phòng KHCN&HTQT
15h30 Họp xét phân loại CBVC Phòng KHCN&HTQT năm học 2021-2022 Toàn thể CBVC người lao động Phòng KHCN&HTQT
Thứ 5
09/06/2022
8h00 P.họp C Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị, viên chức và người lao động năm học 2021 - 2022 Khoa NH-TC Toàn thể cán bộ giảng viên Khoa NH-TC Đ/c Thu Khoa NH-TC
9h30 P.họp B Họp xét phân loại CBVC Khoa Kế toán năm học 2021-2022 Toàn thể CBGV Khoa Kế toán BCN Khoa Khoa Kế toán và các Bộ môn
13h30 P.102 Nhà LV-NC Họp Chi ủy Chi bộ Phòng HC-TC Chi ủy Chi bộ Phòng HC-TC Đ/c Huệ Phòng HC-TC
14h00 Họp Chi bộ Phòng HC-TC Đ/c Đỗ Anh Tài;
Toàn thể đảng viên Phòng HC-TC
15h00 Họp xét phân loại CBVC Phòng HC-TC năm học 2021-2022 Toàn thể CBVC người lao động Phòng HC-TC
14h00 P.họp B Họp xét phân loại CBVC Khoa Kinh tế năm học 2021-2022 Toàn thể CBGV Khoa Kinh tế BCN Khoa Khoa Kinh tế và các Bộ môn
14h00 P.họp C Họp xét phân loại cán bộ giảng viên
năm học 2021 -2022
Toàn thể CBGV Khoa QL-LKT Đ/c Vân Khoa QL-LKT
Thứ 6
10/06/2022
           
Thứ 7
11/06/2022
           
Chủ nhật 12/06/2022            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN